Ostali projekti

Naziv projekta

Izvor financiranja

Kretanje broja stanovnika i promjene ekonomsko-socijalne strukture Zagreba prema potrošačkim karticama od 1939.-1947.godine"

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb

CERGE-EI - Financial literacy and the effect of financial training: randomized field experiment in Croatia

CERGE-EI Foundation, Teaneck, USA

Assessment of the Macroeconomic Impact of a Nuclear Power Programme in Croatia

Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria

“REBUSME – The Role of Responsible Business practice in Enhancing the International Competitiveness of SME’s ” ERA/IP/13/35

Rotterdam Business School, Rotterdam, The Netherlands

LLP-Leonardo da Vinci: "Stimulating Learning for Idea-to-market", No: UK/12/LLP-LdV/TOI-550

The Manchester Metropolitan University, Manchester, UKSTRUČNI PROJEKTI

Naziv projekta

Izvor financiranja

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Zagreb

Poslovni procesi sustava upravljanja i nadzora CEF programa unutar MMPI-a: standardizacija poslovnih procesa s ciljem uspostave sustava unutarnjih kontrola

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

AMR sustavi d.o.o., Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek

Izrada analize stanja i aktivnosti koje se provode na visokim učilištima u RH sa svrhom unapređenja kvalitete učenja i poučavanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Zagreb

Organizacija i provedba projekta Summer Tax Academy

Ernst & Young Savjetovanja, Zagreb

Izrada analize neto fiskalnih učinaka povećanja plaća u javnom sektoru

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

Energia naturalis d.o.o., Vukovar

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

Prvo plinarsko društvo-opskrba poslovnih korisnika d.o.o., Vukovar

FBA program "Poduzetništvo u ekonomiji znanja - Poduzetništvo i kontinentalni turizam"

Bjelovarsko-bilogorska županija

Usluga edukacije i konzaltinga za postupak tranzicije sustava upravljanja kvalitetom (SUK) prema ISO 9001:2008 na SUK ISO 9001:2015

Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Deratizacija Gospić d.o.o., Gospić

Izrada prethodnog vrednovanja županijske razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2016.-2020.

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Split

Istraživanje prizme identiteta Hrvatske gospodarske komore

Hrvatska gospodarska komora, Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Veleučilište u Rijeci

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Zdravstveno veleučilište Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku

Izrada stručne analize "Potreba dokapitalizacije HEP-a d.d. putem inicijalne javne ponude (IPO)

Radničko vijeće HEP-a d.d., Zagreb

FBA program "Poduzetništvo u ekonomiji znanja - Konkurentnost"

Bjelovarsko-bilogorska županija

Analiza intenziteta opterećenosti brodskog prometa na relaciji Skradin-Skradinski buk i potrebe za reorganizacijom prijevoza ili povećanjem kapaciteta

Javna ustanova "Nacionalni park Krka", Šibenik

Provođenje edukacije "Indentifikacija, procjena, primjena mjera te nadzor rizika u poduzeću Hrvatska Lutrija"

Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb

Obrazovni program "Poduzetništvo u ekonomiji znanja 3- Poljoprivreda"

Zagrebačka županija

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Izrada stručne podloge "Demografski scenariji i migracije"

Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Zagreb

Izrada i implementacija projekta benchmarking metode u poslovanju poduzeća

Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb

Razvoj integriranog modela kontrolinga u ZET-u

RH Grad Zagreb

Usluga savjetovanja za restrukturiranje i povećanje organizacijske učinkovitosti

Pleter-usluge d.o.o., Zagreb

FBA studija (Fundamentals of Business Administration)-Poduzetništvo u ekonomiji znanja 3

Bjelovarsko-bilogorska županija

Izrada stručne analize "Projekcija potrošnje električne energije u liberaliziranim uvjetima povećane konkurentnosti na tržištu RH za razdoblje 2014-2025"

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

Edukacija o cjeloživotnom obrazovanju poduzetnika/trendovi u turizmu (u svrhu izrade strategije razvoja grada Hvara 2020)

Grad Hvar i Udruženje obrtnika otoka Hvara

Obrazovni program Poduzetništvo u ekonomiji znanja-Program obrazovanja za obrtništvo i poduzetništvo

Zagrebačka županija

Izrada eleborata o izračunu omjera zamjene dionica u postupku pripajanja društava VALAMAR GRUPA d.d. i VALAMAR ADRIA HOLDING d.d. društvu RIVIERA d.d.

Riviera adria d.d., Poreč; Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o., Zagreb; Valamar grupa d.d., Zagreb, Valamar adria holding d.d., Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Istraživanje tržišta i izrada anketa u svrhu izrade strategije razvoja grada Hvara 2020

Grad Hvar i Udruženje obrtnika otoka Hvara

Usluga edukacije i konzaltinga u svrhu izrade strategije razvoja grada Hvara 2020

Grad Hvar i Udruženje obrtnika otoka Hvara

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Grad Hvar i Udruženje obrtnika otoka Hvara

Program izobrazbe iz Područja poduzetništva i kontinentalnog turizma

Zagrebačka županija

Usluga edukacije i konzaltinga za restrukturiranje i povećanje organizacijsek učinkovitosti rukovodećih radnih mjesta

Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera

Provedba Projekta Novartis na teritoriju Republike Hrvatske

Novartis Hrvatska d.o.o., Zagreb

Usluga edukacije i konzaltinga za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2008

Ekonomski fakultet u Osijeku

Izrada koncepta pozicioniranja (imidža) poduzeća HŽ Cargo

HŽ Cargo d.o.o. Zagreb

*Navodi se od novijih prema starijim projektima, uključujući i započete koji nisu dovršeni.