Fondovi i Zaklade

Projekt

Voditelj

Izvor financiranja

Izazovi financijskog i nefinancijskog izvještavanja jedinica javnog sektora u kontekstu promjenjivih zahtjeva korisnika informacija

Vesna Vašiček

HRZZ

Izgradnja hrvatskog računovodstvenog nazivlja

Ivana Mamić Sačer

HRZZ

Reforma računovodstva i financijskog izvještavanja kao sredstvo jačanja razvoja učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru RH

Vesna Vašiček

HRZZ

Razvoj konkurentnosti hrvatskog prerađivačkog sektora

Jasna Prester

HRZZ

Približavanje strategije i prakse nagrađivanja hrvatskih poduzeća europskoj praksi

Lovorka Galetić

HRZZ

EKONOMSKI SENTIMENT: STATISTIČKI, POLITIČKI, BIHEVIORALNI I MEDIJSKI ASPEKTI NJEGOVOG UTJECAJA NA EKONOMSKU AKTIVNOST

Petar Sorić

HRZZ

Osnivanje i razvoj Centra za strukturno i nelinearno makroekonomsko modeliranje (MacroHub)

Tomislav Globan

HRZZ

Poticanje inovativnog ponašanja zaposlenika u javnom sektoru primjenom intervencija u dizajnu posla

Tomislav Hernaus

HRZZ

Potencijali i prepreke razvoja socijalnih supermarketa u Srednjoj i istočnoj Europi

Blaženka Knežević

HRZZ

Održivost javnih financija na putu u monetarnu uniju

Hrvoje Šimović

HRZZ

Statističko modeliranje odgovora na krizu i ekonomskog rasta zemalja Zapadnog Balkana

Ksenija Dumičić

HRZZ

Održivost ekonomske politike i razvoja u Hrvatskoj

Jurica Šimurina

HRZZ

Brendiranje Turističke Destinacije: Analiza Uspješnosti Brenda u Kontekstu Procesa Brendiranja Destinacije

Josip Mikulić

HRZZ

Uloga ekonomskog sentimenta u tumačenju makroekonomskih trendova: metodološka unapređenja i nova područja primjene

Mirjana Čižmešija

HRZZ

Uloga strukturnih reformi u poticanju vanjske konkurentnosti zemalja Europske unije

Boris Cota

HRZZ

Mjerenje, modliranje i prognoziranje volatilnosti

Josip Arnerić

HRZZ