Novosti

Uspješno održana treća LTT aktivnost u okviru projekta DIGI4Teach

Treća aktivnost učenja, podučavanja i osposobljavanja uspješno je organizirana u sklopu projekta strateškog partnerstva sufinanciranog iz programa Erasmus+ pod nazivom "Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization" - DIGI4Teach. Aktivnost pod nazivom Short-term joint staff training – Finance (LTTA C4) odražana je na Sveučilištu u Beogradu – Ekonomski fakultet, Srbija, u razdoblju 24.-26. svibnja 2022. godine. Na LTTA C4 prisustvovalo je ukupno 16 predstavnika partnerskih institucija uz prisustvo članova domaćina ovoga treninga.

Prvi dan LTTA C4 započeo je službenim pozdravima predstavnika uprave Sveučilišta u Beogradu – Ekonomskog fakulteta: prof. dr. sc. Branislava Boričića (Prorektor za nauku Sveučilišta u Beogradu) i prof. dr. sc. Žakline Stojanović (Dekanica Ekonomskog fakulteta). Prvo predavanje pod nazivom Internationalisation and digitalization of teaching and research at higher education institutions održao je prodekan za financije i međunarodnu suradnju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, kao i lokalni menadžer DIGI4Teach projekta, izv. prof. dr. sc. Saša Ranđelović.

Nakon uvodnoga predavanja sudionici aktivnosti su predstavili svoje institucije (škole/sveučilišta/fakultete) i podijelili svoja nastavna iskustva poučavanja iz područja financija uz primjenu digitalnih alata (predstavnice koordinatora projekta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta: izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman, izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak, dr. sc. Marina Ercegović i izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić; predstavnik Stiftung Fachhochschule Osnabrueck: prof. dr. sc. Gunther Meeh-Bunse i predstavnici Cracow University of Economics: dr. Adam Michalik i mgr. Krystian Bigos, predstavnice Prve ekonomske škole Zagreb: Zorica Hrgovčić, prof. i Nataša Kozić Marjanović, prof.; predstavnice Druge ekonomske škole Zagreb: Ivana Virovac Bilandžija, prof. i Ivana Brnada, prof. i Petra Bručić Barić, prof.; predstavnice Treće ekonomske škole Zagreb: Jana Staroveški, prof. i Marija Aračić, prof.; predstavnice Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor: Blankica Odak, prof. i Sanja Domotorffy, prof.). Prof. dr. sc. Emilija Manić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu održala je predavanje na temu Exchange of digital teaching know-how between higher universities and secondary schools. Treće predavanje na temu „Digitalisation of teaching using Moodle and CESIM simulations“ održala je dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, prof. dr. sc. Žaklina Stojanović.

Domaćini LTTA C4 osigurali su sudionicima licence za CESIM poslovnu simulaciju gdje su sudionici treninga imali priliku direktno pristupiti platformi za simulaciju i upoznati se s mogućnostima koje ova platforma pruža u realizaciji nastave praktične prirode.

CESIM platforma se koristi kao primjer poslovne simulacijske igre koja je jednako zanimljiva i studentima i nastavnicima kako bi putem ovoga digitalnog alata podijelili znanja o procesu poslovnoga odlučivanja. Popodnevni dio programa obuhvatio je predavanja predavača Sveučilišta domaćina: izv. prof. dr. sc. Velimira Lukića „Using enterprise resource planning software (SAP) in teaching finance“ i doc. dr. sc. Dragane Draganac „Technology-enhanced teaching in behavioral finance. Svako predavanje i prezentacija bili su popraćeni zanimljivom sesijom pitanja i odgovora kao i diskusijom između sudionika i izlagača.

Drugi dan započeo je predavanjem doc. dr. sc. Nikole Njegovana (Sveučilište u Beogradu – Ekonomski fakultet), na temu Enhancing teaching and learning experience by using digital tools, nakon čega su domaćini proveli sudionike na obilazak kampusa i prikazali organizacijske jedinice koje predstavljaju primjere dobre prakse u digitalizaciji radnoga i nastavnog procesa: biblioteka, Start-up center, EKOF Business Lab i Kreativni centar, kao i IT učionice te računalne laboratorije. Obilazak kampusa vodili su predstavnici Sveučilišta domaćina: izv. prof. dr. sc. Mladen Stamenković (Prodekan za nauku), doc. dr. sc. Svetozar Tanasković i mr. Nenad Stajić.

Nakon kratke pauze, uslijedilo je predavanje predstavnica srednjih ekonomskih škola iz Srbije: Biljane Urošević, prof. iz Pete Ekonomske škole u Beogradu i Marije Urošević, prof. iz Gimnazije u Kruševcu na temu Digitalization of teaching economics, business and finance – secondary school perspective.


Drugi dan je završen studijskom posjetom Naučno-tehnološkom parku Beograd, gdje su sudionici imali sjajnu priliku steći uvid u način poticanja poduzetništva među studentima.

Posljednji dan aktivnosti sastojao se od dva dijela. Prvi dio je obuhvatio obilazak centralnog dijela Beograda i posjet Muzeju Nikole Tesle. Drugi dio bio je trening na temu Using digital platforms in teaching financial markets koji je moderirala izv. prof. dr. sc. Irena Janković, a zatim je slijedilo predavanje Digital transformation, supervision of financial system and the impact on teaching finance koje je održala viceguvernerka Narodne banke Srbije, Dragana Stanić. Na kraju radnoga dijela programa predstavnik kompanije Price Waterhouse Coopers Vladislav Cvetković i mladi kolega student s Massachusetts Institute for Technology, Dušan Cvetković, održali su predavanje Key digital competences for successfully career in finance – employers’ and students’ perspective.

Po završetku službenoga dijela aktivnosti sudionici su razmjenjivali mišljenja o kvaliteti provedbe LTTA C4 treninga i uručeni su im certifikati o sudjelovanju. Tijekom ovoga trodnevnog treninga poticana je neformalna rasprava koja je rezultirala osnaživanjem suradnje među članovima projekta. Postignuta je vrlo dobra ravnoteža između aktivnosti treninga i društvenih aktivnosti tijekom LTTA C4. Sudionici treninga su istaknuli kako su ovim treningom stekli mnoge nove spoznaje i iskustva, koje su zasigurno obogatile njihova stručna znanja i unaprijedile njihove digitalne vještine koje će vrlo rado primijeniti u nastavnome procesu. Organizacija je bila izvrsna, s puno aktivnosti i izlaganja eminentnih predavača relevantnih za temu digitalizacije u području financija stoga najveće zasluge uspješnoj organizaciji treninga idu upravo izv. prof. dr. sc. Saši Ranđeloviću i cijelom njegovom timu.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Diseminacijske aktivnosti DIGI4Teach projekta na Poznań University of Economics and Business

Članovi projekta DIGI4Teach bili su od 22. do 24. lipnja ugošćeni na Poznań University of Economics and Business u Poljskoj. Svrha posjeta bila je diseminacija projektnih aktivnosti DIGI4Teach projekta s kolegama s Poznań University of Economics and Business s kojima profesori s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu već duže vrijeme surađuju i trenutno izvode dva projekta, jedan sufinanciran iz programa Erasmus+ Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management (SUSTA) i drugi financiran od strane Poljske nacionalne agencije za akademsku razmjenu - Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE).

Dvije članice projekta s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i jedan član projekta iz Treće ekonomske škole Zagreb posjetili su Poznań University of Economics and Business i predstavili projekt istraživačima zainteresiranim za različite teme vezane uz održivost.

Sudionici su podijelili svoja iskustva, ali i izazove u podučavanju ekonomskih disciplina, prilagodbi na online edukaciju te mogućnosti uvođenja i korištenja više digitalnih alata u okviru kolegija iz ekonomskih disciplina (s naglaskom na statistiku, računovodstvo, osnove ekonomije i trgovinu).

Sudionici su također raspravljali o strukturi i organizaciji obrazovnog sustava u Poljskoj i Hrvatskoj kako u srednjim školama tako i na fakultetima/sveučilištima. S obzirom da DIGI4Teach projekt ima za cilj razmjenu iskustava u podučavanju ekonomskih disciplina u digitalnoj eri na sekundarnoj i tercijarnoj razini obrazovanja, sudionici su razgovarali i o mogućnostima budućih zajedničkih projekata koji bi potencijalno nastali kao rezultat ovoga projekta, te tako omogućili dodatno povezivanje srednjih škola i fakulteta/sveučilišta.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Sudjelovanje članova projekta DIGI4Teach na Odyssey konferenciji

Članovi projekta Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ – DIGI4Teach, projekta strateškoga partnerstva sufinanciranoga sredstvima programa Erasmus+ sudjelovali su od 1. do 4. lipnja 2022. godine na 13. međunarodnoj konferenciji Odyssey koju organizira Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Tom su prilikom članice projekta s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman, doc. dr. sc. Mateja Brozović i dr. sc. Ana Rep, prezentirale tri rada kao rezultat provedenoga anketnog istraživanja u okviru samoga projekta. Pored toga, na konferenciji su sudjelovali i drugi članovi projekta s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu. Sudjelovanje na konferenciji bilo je izvrsna prilika za upoznavanje sudionika konferencije s projektnim aktivnostima, ciljevima i planiranim outputima projekta kao i za razmjenu iskustva u poučavanja ekonomskih disciplina u eri digitalizacije.

Zagreb, 09 lipnja 2022.

Aktivnosti u okviru projekta CENETSIE

Radionica o istraživanju održivosti

na Ekonomskom sveučilištu u Pragu u okviru projekta CENETSIE

Od 24. do 25. svibnja 2022. održana je radionica o održivosti u sklopu projekta Srednjoeuropska mreža za održivu i inovativnu ekonomiju – CENETSIE (http://cenetsie.ue.poznan.pl/) na Ekonomskom sveučilištu u Pragu. Radionica je okupila profesore i doktorande sa institucija uključenih u projekt. Sudionice radionica sa našeg Fakulteta bile su prof. dr. sc. Blaženka Knežević (koordinatorica dionice projekta u Hrvatskoj), izv. prof. dr. sc. Ivana Marić te Jelena Kovač, mag. oec. kao doktorska kandidatkinja.

Na radionici su sumirane do sada provedene projektne aktivnosti vezane uz istraživanja u području održivosti. Inspirirajuća diskusija i razgovor o temama održivosti rezultirali su planovima za nova zajednička istraživanja te pisanje znanstvenih radova u narednom razdoblju. Radionica je imala za cilj razmjenu iskustava i razvoj istraživačkih tema u područjima kao što su:

 • održiva potrošnja (SC) i njezini makro i mikroekonomski učinci,

 • društveno odgovorno poslovanje (DOP),

 • ekonomija dijeljenja, održiva ekonomija,

 • računovodstvo društvene odgovornosti, društveno računovodstvo, integrirano izvještavanje računovodstvo 4.0, porezni alati za podršku održivom razvoju (SD),

 • etičko i neetičko ponašanje kupaca,

 • financijsko upravljanje u održivom gospodarstvu,

 • korištenje kriptovaluta i održivi razvoj, te

 • održivi razvoj u globalnoj, regionalnoj i lokalnoj perspektivi.

Program radionice obogatili su doktorandi predstavivši planove i/ili rezultate svojih istraživanja nakon čega su od profesora i drugih kolega dobili korisne komentare kako provesti ili unaprijediti svoja doktorska istraživanja.

Još jedna tema o kojoj se raspravljalo na radionicama bila je provođenje i završetak studentskog natjecanja u snimanju edukativnih filmova. Svrha ovog natječaja je potaknuti studente sa svih partnerskih sveučilišta (također i doktorande) na izradu kratkog filma o održivom razvoju / održivosti / inovacijama u održivosti. Natjecanje je započelo 1. siječnja, a rok za predaju videouradaka je 15. lipnja 2022. godine. Link s više informacija je ovdje.

Posjet Katedre za računovodstvo i reviziju s Poznań University of Economics and Business u okviru projekta CENETSIE

U okviru projekta Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE), između ostalih aktivnosti, provodi se i odlazna mobilnost profesora s Poznań University of Economics and Business koji je ujedno i koordinator projekta. Tom su prilikom u tjednu između 23. i 27. svibnja 2022. godine na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu boravile profesorice s Katedre za računovodstvo i reviziju koja djeluje u okviru Poznań University of Economics and Business, dr hab. Beata Zyznarska-Dworczak, prof. i Joanna Błażyńska, prof. U ovalnoj dvorani pozdravni je govor održala izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prodekanica za poslovne procese i strateška partnerstva, a Lidija Priščan, zamjenica voditeljice UMS-a i koordinatorica za mobilnost održala je prezentaciju o Fakultetu.

Naše nastavnice s Katedre za računovodstvo, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer, izv. prof. dr. sc. Ivana Pavić i dr. sc. Ana Rep nastavile su s gošćama razgovor o mogućnostima nastavka suradnje kao i njenoga proširenja, započele su konkretne dogovore, a također su ih i provele našim Fakultetom.

Kolegice iz Poljske izrazile su veliku zahvalnost našem Fakultetu kao i želju za nastavkom suradnje. Voditeljica projekta CENETSIE od strane Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta je prof. dr. sc. Blaženka Knežević, a do kraja projekta dogovoreno je još nekoliko odlaznih mobilnosti s Poznań University of Economics and Business te dolaznih mobilnosti na Poznań University of Economics and Business.

Zagreb, 07. lipnja 2022.

Informativni sastanak projekta „Solidary Europe for Inclusive Society“ – EUsolis

U četvrtak, 19. svibnja 2022. godine članice projekta EUsolis održale su Informativni sastanak projekta EUsolis. Tom su prigodom u Europskom Dokumentacijskom Centru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ugostile nastavnice i knjižničarke srednjih škola iz Zagreba i okolice te im predstavile projekt i njihove mogućnosti sudjelovanja. Članice projekta zahvaljuju Prvoj ekonomskoj školi, Drugoj ekonomskoj školi, Trećoj ekonomskoj školi, VII. gimnaziji, Hotelijersko-turističkoj školi iz Zagreba, Ekonomskoj, trgovačkoj i ugostiteljskoj školi i Gimnaziji Antuna Gustava Matoša iz Samobora te Srednjoj školi Vrbovec na sudjelovanju i iskazanom interesu i vesele se zajedničkoj suradnji te pozivaju i ostale zainteresirane srednje škole da im se pridruže u projektnim aktivnostima.

Zagreb, 20. svibnja 2022.

Izrazito nam je drago s nastavnicima i knjižničarima srednjih škola podijeliti informaciju i pozvati ih na informativni sastanak koji u okviru projekta „Solidary Europe for Inclusive Society“ – EUsolis organiziramo za srednje škole.

Projekt je sufinanciran sredstvima Erasmus+ programa u okviru Jean Monnet aktivnosti, a glavni je cilj projekta pružiti znanja i vještine srednjoškolskim nastavnicima i djelatnicima srednjoškolskih knjižnica o EU temama kako bi stečena znanja i vještine mogli prenositi svojim učenicima.

Sastanak na kojem ćemo predstaviti projekt i projektne aktivnosti te pobliže objasniti na koji se način srednjoškolski nastavnici i knjižničari mogu uključiti u isti održat će se 19. svibnja 2022. godine s početkom u 14:15 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prostoru Europskog dokumentacijskog centra koji djeluje u okviru Knjižnično-dokumentacijskog centra Ekonomskog fakulteta Zagreb.

Ljubazno molimo da se nastavnici i knjižničari koji će sudjelovati na sastanku prijave putem ovoga prijavnog obrasca. Više o projektu možete vidjeti na službenoj stranici projekta https://eusolis.net.efzg.hr/

Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

Konačni rezultati Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Finance" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Odbor za odabir sudionika je po isteku žalbenoga roka donio konačne rezultate Natječaja te utvrdio da su za predmetnu mobilnost izabrane kandidatkinje izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak, izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić, dr. sc. Marina Ercegović, dr. sc. Petra Halar te izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman koja je bila na rezervnnoj listi, a ostvarena je mogućnost financiranja dodatne osobe.

Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

Na EFZG UNIZG održan transnacionalni sastanak u okviru projekta SUSTA Erasmus+

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (EFZG UNIZG) 5. i 6. travnja 2022. godine održan je transnacionalni sastanak u okviru projekta strateškoga partnerstva u području visokoga obrazovanja pod nazivom Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management“ (SUSTA) koji se financira sredstvima iz programa Erasmus+. Predstavnici institucija koje sudjeluju u projektu (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UEP, Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Ceska Zemedelska Univerzita v Praze, Szegedi Tudomanyegyetem, Universidad Miguel Hernandez de Elche) posjetili su EFZG, a ugostili su ih predstavnici EFZG UNIZG-a koji sudjeluju u projektu SUSTA.

Prvoga je dana voditelj projekta dr hab. Bartłomiej Pierański, prof. UEP održao uvodni govor, a sudionike transnacionalnoga sastanka pozdravio je izv. prof. dr. sc. Zoran Wittine, prodekan za ljudske resurse i infrastrukturu te prof. dr. sc. Blaženka Knežević kao lokalna koordinatorica projekta. Potom su prof. dr. sc. Barbara Borusiak i dr. sc. Ana Rep rezimirale dosadašnji rad na intelektualnim outputima projekta. Dogovorena je konačna verzija syllabusa za novi kolegij iz održivosti te je utvrđena struktura prateće knjige. Uslijedila je rasprava o pripremi studija slučajeva te su potom prof. dr. sc. Blaženka Knežević i doc. dr. sc. Mate Damić prezentirali studiju slučaja iz područja trgovine i distribucije na temu Inovativni poslovni model međusektorske suradnje pri zbrinjavanju viškova u lancima opskrbe hranom.

Zatim su prezentirani slučajevi implementacije održivosti u području turizma u slučaju otoka Mali Lošinj (izv. prof. dr. sc. Vanja Krajinović) te humanitarna inicijativa hrvatskih katoličkih sestara u svrhu smanjenja siromaštva u Kongu (izv. prof. dr. sc. Ivana Marić). Na kraju radnoga dana sudionici su posjetili Teslin kabinet pri Tehničkom muzeju Nikola Tesla gdje su upoznati s likom i djelom Nikole Tesle te njegovim čuvenim eksperimentima. Svrha je bila posvijestiti kako je Tesla povijesna osoba koja je zadužila svijet svojim pronalascima iz područja izmjenične struje, elektroindukcije, telekomunikacija te besplatnog prijenosa energije, a ne električni automobil kako to mnogi danas misle.

Drugoga dana transnacionalnoga sastanka, diskutiralo se o znanstvenim radovima koji će se pisati u okviru novog intelektualnoga outputa te o događanjima s multiplicirajućim učinkom koji će se održati pred lokalnim stručnjacima iz neprofitnih organizacija te sveučilišnim nastavnicima lokalnih visokoškolskih institucija koje nisu izravno uključene u projekt te poslovnim trenerima u svim državama u kojima se provodi projekt. Definirao se termin ljetnoga tečaja koji će se održati u Pragu te su analizirani financijski i administrativni aspekti projekta. Sastanak je zaključen podjelom certifikata sudionicima.

Zagreb, 19. travnja 2022. godine

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Privremeni rezultati Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Finance" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Na temelju zaprimljenih prijava na natječaj Odbor za odabir sudionika pregledao je pristigle prijave te proveo razgovore s prijavljenim kandidatima. Za predmetnu mobilnost izabrane su kandidatkinje izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak, izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić, dr. sc. Marina Ercegović i dr. sc. Petra Halar. Na rezervnoj se listi nalaze izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman i doc. dr. sc. Mateja Brozović koje će imati pravo ostvariti mobilnost u slučaju da prvoizabrane kandidatkinje budu spriječene otići na mobilnost.

Kandidati imaju mogućnost žalbe čiji je konačni rok za podnošenje 25. travnja 2022. godine. Žalbe se šalju na sljedeći način:

 • skenirano na e-mail adresu digi4teach@gmail.com

Nakon naznačenoga roka za žalbe Odbor za odabir sudionika donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 5 dana. Odluka Odbora za odabir sudionika je konačna.

Konačni rezultati će biti objavljeni na ovoj stranici po završetku roka za žalbe odnosno roka za odluku o žalbama ako se žalbe zaprime.

Zagreb, 19. travnja 2022. godine

ERASMUS+ projekt "„SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN EDUCATION AND IN ACTION!“ (ESDGS!)

Agencija za mobilnost i programe EU je na temelju Odluke o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu za program Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za Suradnička partnerstva u području visokog obrazovanja) prihvatila financiranje projekta pod nazivom „Sustainable Development Goals in education and in action!“ (ESDGs!). Koordinator projekta je Západočeská univerzita v Plzni, a voditelj projekta na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je izv. prof. dr. sc. Mihovil Anđelinović, dok su članovi projektnog tima izv. prof. dr. sc. Davor Labaš i dr. sc. Ana Pavković. U projektnim aktivnostima sudjelovat će ukupno 7 partnera. Šest partnera su visokoškolske obrazovne institucije: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (HR), Vysoká kola báská – Technická univerzita Ostrava (CZ), Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (DE), Universidade da Madeira (PT), Häme University of Applied Sciences (FI) i Universidad de Extremadura (ES), dok je jedan preostali partner renomirano IT poduzeće Danmar Computers (PL).

Primarni cilj projekta je promovirati održivi pristup u kontekstu ciljeva održivog razvoja u društvu i ekonomiji putem stvaranja edukacijskog modula (s nacionalnim modifikacijama). Ovaj edukacijski model će uvelike uzeti u obzir primjenu digitalnih trendova i modernih alata za učenje na daljinu. Primjena ovih alata reflektira ne samo potrebe koje postoje poradi dugotrajne pandemije, već i ukupno rastući trend aktivnog uključivanja alata u edukativne procese.

Specifični ishodi projekta su:

· Edukacijski modul na engleskom jeziku fokusiran na primjenu održivosti, ciljeva održivog razvoja i poduzetništva,

· Pilot testiranje edukacijskog modula sa lokalnim specifikacijama za partnerske zemlje,

· Digitalna platforma/web stranica na kojoj će bit dostupni edukacijski moduli za učenje na daljinu,

· Modifikacija edukacijskih modula na jezike partnerskih zemalja projekta,

· "(Pre)Incubation/Acceleration KIT” alat – skup alata/pravilnika za razvoj studentskih poduzetničkih/projektnih ciljeva uz primjenu obrazaca koji uključuju ciljeve održivog razvoja,

· Funkcionalna međunarodna mreža partnera za suradnju iz područja navedenih tema projekta.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove objave ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Natječaj za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Finance" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

11. travnja 2022. godine otvoren je natječaj čiji je tekst dostupan ovdje. Rok za prijavu na natječaj je 7 (sedam) kalendarskih dana od ove objave odnosno do 17. travnja 2022.

Prijave na natječaj izvršavaju se isključivo putem Google obrasca dostupnoga u dokumentu natječaja kojemu se prilažu CV i motivacijsko pismo. Zakašnjele se prijave neće razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte digi4teach@gmail.com.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zagreb, 11. travnja 2022. godine

Jean Monnet projekt na Ekonomskom fakultetu Zagreb - "Solidary Europe for Inclusive Society" (EUsolis)

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA - European Education and Culture Executive Agency) je u okviru Erasmus+ Poziva na podnošenje prijedloga EAC/A09/2021 prihvatila financiranje projekta u okviru Aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja (Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Teacher Training) pod nazivom "Solidary Europe for Inclusive Society" (EUsolis). Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je trogodišnjega projekta. Voditeljica projekta je izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić, a članovi projektnoga tima su izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, izv. prof. dr. sc. Maja Klindžić, dr. sc. Ana Rep, Marija Šimunović, viši knjižničar, Davorka Jukica, diplomirani knjižničar i Tatjana Golojuh Luketa, dipl. ing. građ.

Opći ciljevi projekta su (1) podupirati cjeloživotno učenje u kontekstu europskih tema kao obrazovnog, profesionalnog i osobnog razvoja pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, posebno nastavnika i knjižničara, (2) osigurati okruženje za bolje razumijevanje funkcioniranja Europske unije i potaknuti mlade da postanu aktivni europski građani koji doprinose aktivnom društvu Europske unije, (3) promicati jednakost, uključivost, pravednost i suradnju među mladima.

Aktivnosti projekta organizirat će se kroz četiri modula: (1) Mladi i aktivno društvo Europske unije, (2) Raznolikost, (3) Solidarna Europa i (4) Održivi gradovi. EFZG KDC i EDC označeni su kao važno mjesto stjecanja i distribucije znanja te će biti središnja točka za razmjenu znanja i prijenos novih spoznaja.

Zagreb, 07. ožujka 2022. godine

**Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Objavljena digitalna verzija pojmovnika Hrvatsko računovodstveno nazivlje

U okviru projekta IZGRADNJA HRVATSKOGA RAČUNOVODSTVENOG NAZIVLJA - HRANA je koji financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost (Struna-2017-09-03) izdano je elektroničko izdanje pojmovnika Hrvatsko računovodstveno nazivlje. Pored toga, na stranicama Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dostupna je i elektronička tražilica računovodstvenih pojmova kao jedan od rezultata projekta koji je dio općega projekta HRVATSKO STRUKOVNO NAZIVLJE - STRUNA.

Uspješno održana druga LTT aktivnost u okviru projekta DIGI4Teach

Druga aktivnost učenja, podučavanja i osposobljavanja uspješno je organizirana u sklopu projekta strateškog partnerstva sufinanciranog iz programa Erasmus+ pod nazivom "Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization" - DIGI4Teach, unatoč izazovima pandemije. Aktivnost pod nazivom Short-term joint staff training – Trade and International Business (LTTA C2) održana je na Cracow University of Economics (CUE), Poljska, u razdoblju od 1. do 3. veljače 2022. godine. Na LTTA C2 sudjelovalo je ukupno 12 predstavnika partnerskih institucija uz prisustvo članova Sveučilišta domaćina.

Prvi dan LTTA C2 započeo je službenim pozdravima i govorima predstavnika uprave na Cracow University of Economics: prof. UEK dr hab. Karolina Klecha-Tylec (Prorektorica za nastavu i studente na CUE); prof. UEK dr hab. Kinga Michałowska (Prodekan na College of Economics, Finance and Law na CUE); prof. UEK dr hab. Michał Głuszak (zamjenik ravnatelja na Institute of Economics na CUE). Prvo predavanje pod nazivom “International business/trade studies and research at UEK/CUE” održao je pročelnik Katedre za međunarodnu trgovinu Prof. dr hab. Krzysztof Wach. Nakon uvodnog predavanja sudionici aktivnosti su predstavili svoje institucije (škole/sveučilišta) te podijelili svoja nastavna iskustva poučavanja iz područja trgovine i međunarodnog poslovanja primjenom digitalnih alata (predstavnice nositelja projekta Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta: prof. dr. sc. Blaženka Knežević i izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman; predstavnik Sveučilišta u Beogradu: doc. dr. sc. Veljko Mijušković; predstavnica Prve ekonomske škole Zagreb: Zorica Hrgovčić, prof.; predstavnica Druge ekonomske škole Zagreb: Ivana Virovac Bilandžija, prof.; predstavnik Treće ekonomske škole Zagreb: Marin Romić, prof. i predstavnica Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole Samobor: Blankica Odak, prof.). Dvoje predavača s Katedre za međunarodnu trgovinu: prof. UEK dr. hab. Agnieszka Głodowska and mgr Krystian Bigos održali su drugo predavanje na temu “Teaching Digitalization of International Trade and International Business at UEK/CUE: Present Experience and a Way Forward”. U poslijepodnevnim satima prvoga dana treninga bilo je planirano studijsko putovanje. Međutim, zbog pandemije COVID-19 i važećih restrikcija, nije bilo moguće fizički posjetiti Krakow Technology Park KPT i Business Hi-Tech inkubator stoga se aktivnost odvijala online. Predstavnici KPT-a: Mr. Krzysztof Krzysztofiak (Director of the Technology Park Department) i Mr. Mateusz Kowacki (Business Development Specialist) bili su online domaćini.

Svaki govor i prezentacija završavali su uzbudljivom sesijom pitanja i odgovora te raspravom između sudionika i izlagača. Prvi projektni dan završio je večerom dobrodošlice u restoranu CK Browar i neformalnim druženjem svih sudionika.

Drugi dan započeo je predstavljanjem projekta koji na CUE provodi prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek (Katedra za računovodstvo) “MCHE: Education Cloud for Secondary Schools”. Nakon toga je prof. UEK dr hab. Jan Brzozowski (Odsjek za europske studije i ekonomske integracije) prezentirao CASPAR: Center for Advanced Studies of Population and Religion; OWIM: Multiculturalism and Migration Observatory. U sljedećem dijelu radionice pozvani su predstavnici poduzeća koja provode projekte gamifikacije na UEK/CUE. Gđa Anna Gąsiorowska (CEO of Aribo) održala je predavanje pod nazivom: “Use of Aribo platform for education: Why gamification?”, a gosp. Wacław Wykrytowicz (R&D Director of Gamfi) je održao predavanje pod nazivom: “Use of Gamfi platform for education: Marking students engaged”. U drugom dijelu dana sudionici su sudjelovali u razgledu CUE kampusa, uključujući Jurtu (nastalu u sklopu CASPAR inicijative) i CUE knjižnicu. Obilazak kampusa imao je za cilj upoznati sudionike treninga s razinom digitalizacije CUE-a i resursima digitalne knjižnice. Po povratku u zgradu kampusa gdje su se održavala predavanja, održana je interaktivna „Simulacija međunarodne trgovine“ u organizaciji dr. Remigiusza Gawlika (Katedra za međunarodnu ekonomiju).

Zadnji dan aktivnosti sastojao se od dva dijela. Prvi dio je obuhvaćao studijsko putovanje: “Digitalization of Cultural Heritage of Kraków: Rynek Underground Museum”. Drugi dio bio je trening na temu “How to Teach E-commerce” koji je moderirao mgr Krystian Bigos (Katedra za međunarodnu trgovinu). Po završetku službenih aktivnosti sudionici su razmijenili mišljenja o LTTA C2 treningu te su im uručene potvrde o sudjelovanju. Tijekom trodnevnoga treninga poticana je neformalna rasprava koja je rezultirala osnaživanjem suradnje među članovima projekta. Sudionici su istaknuli vrlo dobru ravnotežu između aktivnosti treninga i društvenih aktivnosti tijekom LTTA C2. Svi sudionici su stekli mnoge nove spoznaje, iskustva, kolege koji su obogatili njihova stručna znanja iz područja te unaprijedili njihove nastavničke vještine korištenjem digitalnih tehnologija. Svi sudionici su se složili da je organizacija bila odlična, s puno aktivnosti te su na tome iskreno zahvalni Prof. dr. hab. Krzysztof Wachu i cijelom njegovom timu.

Zagreb, 23. veljače 2022. godine

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Konačni rezultati Dodatnoga Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Trade and International Business" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Odbor za odabir sudionika je po isteku žalbenoga roka donio konačne rezultate Natječaja te utvrdio da su za predmetnu mobilnost izabrane kandidatkinje izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman i dr. sc. Ana Rep budući da nijedna žalba nije pristigla.

Zagreb, 24. siječnja 2022. godine

Privremeni rezultati Dodatnoga Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Trade and International Business" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Na temelju zaprimljene prijave na Natječaj Odbor za odabir sudionika pregledao je pristigle prijave te proveo razgovore s prijavljenom kandidatkinjom. Za predmetnu mobilnost izabrana je kandidatkinja dr. sc. Ana Rep.

Pored toga, na temelju prethodnoga (prvoga) Natječaja za ostvarenje mobilnosti također se aktivira i za mobilnost izabire kandidatkinja izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman koja je inicijalno stavljena na rezervnu listu.

Kandidati imaju mogućnost žalbe čiji je konačni rok za podnošenje 24. siječnja 2022. godine. Žalbe se šalju na sljedeći način:

 • skenirano na e-mail adresu digi4teach@gmail.com

Nakon naznačenoga roka za žalbe Odbor za odabir sudionika donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 2 dana. Odluka Odbora za odabir sudionika je konačna.

Konačni rezultati će biti objavljeni na ovoj stranici po završetku roka za žalbe odnosno roka za odluku o žalbama ako se žalbe zaprime.

Zagreb, 20. siječnja 2022. godine

Objava šest e-knjiga u okviru projekta

CENETSIE

U okviru projekta Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE) koji je financiran od strane Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), a u kojem je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan od osam partnera na projektu, objavljeno je šest e-knjiga:

Voditeljica CENETSIE projekta je dr. hab. Barbara Borusiak, prof. s Poznań University of Economics and Business, a koordinatorica projekta na Ekonomskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je prof. dr. sc. Blaženka Knežević.

Na pet spomenutih e-knjiga koautori su bili i nastavnici Ekonomskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević (7 poglavlja), izv. prof. dr. sc. Nikolina Dečman (3 poglavlja), doc. dr. sc. Berislav Žmuk (2 poglavlja), doc. dr. sc. Dora Naletina (1 poglavlje), doc. dr. sc. Mate Damić (1 poglavlje) i dr. sc. Ana Rep (4 poglavlja). Svoj su doprinos u obliku recenzije triju e-knjiga dale prof. dr. sc. Blaženka Knežević, doc. dr. sc. Mia Delić te doc. dr. sc. Mateja Brozović.

Sva su izdanja dostupna na internetskim stranicama Poznań University of Economics and Business Press te na web stranici Projekta.

Zagreb, 17. siječnja 2022. godine

Dodatni natječaj za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Trade and International Business" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

17. siječnja 2022. godine otvoren je dodatni natječaj čiji je tekst dostupan ovdje. Rok za prijavu na natječaj je 3 kalendarska dana od ove objave odnosno do 19. siječnja 2022.

Prijave na natječaj izvršavaju se isključivo putem Google obrasca dostupnoga u dokumentu natječaja kojemu se prilažu CV i motivacijsko pismo. Zakašnjele se prijave neće razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte digi4teach@gmail.com.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

Zagreb, 17. siječnja 2022. godine

Konačni rezultati Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Trade and International Business" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Odbor za odabir sudionika je po isteku žalbenoga roka donio konačne rezultate Natječaja te utvrdio da su za predmetnu mobilnost izabrane kandidatkinje prof. dr. sc. Blaženka Knežević i izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak budući da nijedna žalba nije pristigla.

Zagreb, 24. prosinca 2021. godine

Privremeni rezultati Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Trade and International Business" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Na temelju zaprimljenih prijava na natječaj Odbor za odabir sudionika pregledao je pristigle prijave te proveo razgovore s prijavljenim kandidatima. Za predmetnu mobilnost izabrane su kandidatkinje prof. dr. sc. Blaženka Knežević i izv. prof. dr. sc. Danijela Ferjanić Hodak.

Kandidati imaju mogućnost žalbe čiji je konačni rok za podnošenje 23. prosinca 2021. godine. Žalbe se šalju na sljedeći način:

 • skenirano na e-mail adresu digi4teach@gmail.com

Nakon naznačenoga roka za žalbe Odbor za odabir sudionika donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 5 dana. Odluka Odbora za odabir sudionika je konačna.

Konačni rezultati će biti objavljeni na ovoj stranici po završetku roka za žalbe odnosno roka za odluku o žalbama ako se žalbe zaprime.

Zagreb, 17. prosinca 2021. godine

Natječaj za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Trade and International Business" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

09. prosinca 2021. godine otvoren je natječaj čiji je tekst dostupan ovdje. Rok za prijavu na natječaj je 7 kalendarskih dana od ove objave odnosno do 15. prosinca 2021.

Prijave na natječaj izvršavaju se isključivo putem Google obrasca dostupnoga u dokumentu natječaja kojemu se prilažu CV i motivacijsko pismo. Zakašnjele se prijave neće razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte digi4teach@gmail.com.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Održana radionica u okviru projekta COLECO

Dana 29.11.2021. održana je radionica u organizaciji Ureda za projekte EFZG. Radionicu je otvorila prodekanica izv.prof.dr.sc. Sanja Sever Mališ navodeći važnost projekata za naš fakultet, ali i pojedince. Posebno je istaknula projekt obnove od potresa kao strateški projekt fakulteta. Prodekanica izv.prof.dr.sc. Kosjenka Dumančić prezentirala je aktivnosti na projektu COLECO čiji je koordinator nakon čega su gospođe Zorana Barišić i Ana Butković iz Ministarstva Znanosti predstavile program Obzor Europa i potpore Europskog istraživačkog vijeća.

U drugom dijelu radionice voditelj projekta SHARE Covid 19 izv.prof.dr.sc. Šime Smolić predstavio je projekt kroz izlaganje Neplanirani zdravstveni, ekonomski i socijalni učinci uslijed odluka o kontroli pandemije Covid 19: Spoznaje iz studije SHARE.

Radionica je zaključena izlaganjem gospođe Sandre Vidović i gospodina Ivana Makovec koji su prezenitirali aktivnosti Marie Sklodowska-Curie kroz postdoktorske stipendije, doktorske mreže i razmjene osoblja.

Radionicu je zaključila prodekanica izv.prof.dr.sc. Kosjenka Dumančić pozivom svih zainteresiranih na prijavu novih projekata i uključivanjem u postojeće o čemu su sve informacije dostupne na stranici www.projekti.net.efzg.hr .

Održana radionica u okviru projekta CENETSIE

Od 8.11.2021. do 10.11.2021. u Segedinu (Mađarska), na Fakultetu za inženjerstvo Sveučilišta u Segedinu, u sklopu projekta CENETSIE (Central European Network for Sustainable and Innovative Economy) održana je radionica o osmišljavanju i korištenju priča te izradi i uporabi edukativnih filmova u nastavi „STORYTELLING AND MOVIE EDUCATION WORKSHOP“. Na radionici su sudjelovale prof. dr. sc. Blaženka Knežević i prof. dr. sc. Nataša Kurnoga.

U sklopu radionice su prezentirane i prakse i iskustva primjene ovih vrsta edukacije na partnerskim institucijama projekta te se raspravljalo o njihovoj učinkovitosti. Prikazani su laboratoriji za pripremu video-materijala te demonstriran rad studentske televizije Sveučilišta u Segedinu. Održana je i praktična edukacija za rad u računalnom programu za uređivanje i pripremu nastavnih video-materijala DaVinci Resolve Studio.

Na kraju radionice, najavljeno je otvaranje projektom predviđenog studentskog natječaja za izradu edukativnih filmova na temu inovacija i održivosti koji će biti otvoren od siječnja do svibnja 2022. godine. U natječaju će moći sudjelovati svi studenti Ekonomskog fakulteta Zagreb koji je partnerska institucija na CENETSIE projektu. Propozicije natječaja i popis nagrada bit će dostupni početkom 2022. godine na web stranicama Ekonomskog Fakulteta Zagreb.

Projekt CENETSIE je financiran od institucije NAWA – Poljska nacionalna agencija za akademsku razmjenu, a u njemu sudjeluje osam sveučilišta iz srednje i istočne Europe. Više informacija o projektu dostupno je na: http://cenetsie.ue.poznan.pl/.

Uspješno održana prva LTT aktivnost u okviru projekta DIGI4Teach

Unatoč svim izazovima uzrokovanima pandemijom Covid-19, uspješno je organizirana prva projektna aktivnost učenja, poučavanja i osposobljavanja u okviru projekta strateškoga partnerstva sufinanciranoga sredstvima programa Erasmus+ pod nazivom Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ – DIGI4Teach. Aktivnost pod nazivom Short-term joint staff training – Accounting (LTTA C1) održana je na Hochschule Osnabrück, University of Applied Sciences, Campus Lingen, Njemačka u periodu od 26. do 28. listopada 2021. godine. Na aktivnosti su sudjelovala po dva člana svake od sedam organizacija uključenih u projekt što predstavlja ukupno 14 ostvarenih mobilnosti, a također su aktivnostima prisutstvovali i članovi Sveučilišta domaćina.

Prvo predavanje na temu Impressions from Covid driven digitized semesters održao je prodekan za studije s University of Applied Sciences, Prof. Dr. Michael Ryba. Nakon njega, predavanje na temu Smart success and aspects of digitized self-learning održala je znanstvena suradnica iz Odjela za izobrazbu i razvoj s University of Applied Sciences, Kathrin Wanninger. Projektne su aktivnosti potom nastavljene team buildingom čija je svrha bila bolje upoznavanje i zbližavanje sudionika aktivnosti, a koji je održala stručna trenerica Stefanie Drees. U drugome dijelu dana gost predavač bio je Daniel Struckmeyer, savjetnik u poduzeću DATEV eG koji je održao predavanje na temu Digitized resources in accounting for vocational schools and universities – Status quo and future perspectives. Poduzeće DATEV eG, između ostaloga, u svojem portfelju ima softver koji je namijenjen poslovima računovodstva, upravljanja ljudskim potencijalima, poslovnom savjetovanju, obračunu poreza te organizaciji ureda i poduzeća. Nakon zanimljivoga predavanja nastavljeno je s temom primjene DATEV softvera budući da ga u svojoj nastavi aktivno koriste i profesori s University of Applied Sciences. Prof. Dr. Gunther Meeh-Bunse, lokalni voditelj projekta od strane University of Applied Sciences, Prof. Dr. Marion Titgemeyer i Katja Luer, LL.M. upoznali su sudionike s vlastitim primjerom praktičnoga poučavanja korištenjem sustava DATEV putem predavanje pod nazivom Combining accounting and taxation in digitized teaching. Na samome kraju radnoga dana, predstavnica Sveučilišta u Beogradu, doc. dr. sc. Dragana Draganac prezentirala je digitalne metode i alate poučavanja u računovodstvu koji se primjenjuju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Prvi projektni dan završio je s večerom dobrodošlice u restoranu Alte Posthalterei i neformalnim druženjem svih sudionika.

Drugi dan aktivnosti započeo je obilaskom srednje strukovne škole BBS Lingen Wirtschaft. Domaćin je bio ravnatelj Heinz Gebbeken koji je prezentirao primjere praktičnih metoda poučavanja kroz digitalni aspekt moderne nastave. Nakon obilaska srednje škole, u prostorijama Kampusa Lingen predavanje o primjeni računovodstvenoga informacijskog sustava SAP održale su Marianne Hennies i Gladies Merheb u ime poduzeća Refratechnik Holding GmbH. Tema održanoga predavanja bila je Corporate Reporting – Digitized State of the Art and Implications for Young Accounting Professionals. Nakon pauze za ručak, gost predavač bio je stručnjak poreznoga prava Tim Lühn, LL.M., u ime Volbers Vehmeyer & Partner, poduzeća za porezno savjetovanje i revizorske kuće. Predavanje je bilo na temu Innovative accounting and tax advisory in Lingen – challenges in cross border (tax) and accounting with special emphasis on IT tools. U drugome dijelu dana sudionici su posjetili knjižnicu u sklopu Kampusa Lingen gdje je voditeljica knjižnice predstavila digitalni aspekt sustava pretraživanja knjiga i znanstvenih radova te je sudionike provela kroz knjižnicu. Po povratku u zgradu Kampusa u kojoj su održavana predavanja, predstavnice nositelja projekta, Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta doc. dr. sc. Mateja Brozović i dr. sc. Ana Rep te predstavnici Prve ekonomske škole Zagreb, Romana Rusek, MA i Tomislav Polić, MA predstavili su digitalne metode i alate poučavanja u računovodstvu koje se primjenjuju u njihovim organizacijama.

Posljednji dan aktivnosti započeo je predavanjem na temu Teaching the digitized case study DATEV – accounting for SMEs – Müller & Thurgau kojega je održao Prof. Dr. Gunther Meeh-Bunse s University of Applied Sciences. Sudionici su imali prilike prisutstvovati i aktivno sudjelovati u nastavi te se zajedno sa studentima pobliže upoznati s računovodstvenim programom DATEV. U drugome dijelu dana, video pozivom iz Londona su se priključili Aron Rodriguez, account manager i Michelle Karavias, industry research head iz globalno poznate kuće Fitch Ratings i Fitch Solutions s temom Rating Agencies as Receiver of Accounting Reporting: The Rating Proces and the Digitized Fitch Connect Data Base. Nakon zanimljivog predavanja sudionici su obišli TPZ kazalište koje je predstavio ravnatelj kazališta Nils Hanraets. Sudionici su također mogli čuti o kazališnoj pedagogiji kroz vrlo korisnu radionicu koja je primjenjiva u svim aspektima team buildinga i rada sa svim dobnim uzrastima. Nakon zanimljive radionice, predstavljanje digitalnih metoda poučavanja i primjenu digitalnih alata na Cracow University of Economics održala je Prof. dr hab. Agnieszka Głodowska. Zadnja projektna aktivnost bila je na temu povijesno-kulturnoga obilaska grada Lingena na kojem su se sudionici upoznali s povijesnom kulturom baštinom grada Lingena. Obilazak je bio u aranžmanu Kivelinge city tour and farewell, čime je i završila prva projektna aktivnost učenja, poučavanja i osposobljavanja u okviru projekta DIGI4Teach. Svi su sudionici sa sobom ponijeli puno novoga znanja, iskustva te poznanstava koji su obogatili njihov profesionalni ali i privatni status. Također, svi sudionici iskreno su zahvalni Prof. Dr. Guntheru Meeh-Bunseu i cijelom njegovom timu na odličnoj organizaciji i mnoštvu aktivnosti.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Održan transnacionalni sastanak u okviru projekta SUSTA


Projektne se aktivnosti polako vraćaju u predpandemijsko okruženje. Tako je na Czech University of Life Sciences Prague od 11. do 13. listopada 2021. godine održan transnacionalni sastanak u okviru projekta strateškoga partnerstva u području visokoga obrazovanja pod nazivom Teaching Sustainability in Higher Education in the Field of Economics and Management“ (SUSTA). Na projektu sudjeluje šest partnera iz Poljske, Češke, Slovačke, Hrvatske, Mađarske i Španjolske. Na sastanku su sudjelovale tri članice tima s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Blaženka Knežević, prof. dr. sc. Nataša Kurnoga i dr. sc. Ana Rep.

Prvoga su dana članovi projekta uz interaktivno vodstvo obišli kampus Czech University of Life Sciences Prague, koji je pozicioniran na prvome mjestu u Češkoj kao najodrživiji kampus odnosno sveučilište, te su se imali prilike upoznati s načinom studiranja na Tiimiakatemia® koji su prezentirali sami studenti polaznici toga studijskog programa.

Sudionici su potom nastavili sa sastancima na kojima su detaljno upoznati s financijskim i administrativnim pravilima projekta te su imali priliku razgovarati i o umrežavanju te povezivanju s ostalim projektima. Pritom su prof. dr. sc. Blaženka Knežević i dr. sc. Ana Rep kao članice projekta Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ (DIGI4Teach) ostalima prezentirale glavne ciljeve projekta te ih pozvale na suradnju kao pridružene članove projekta. Projekt DIGI4Teach također se financira iz sredstava programa Erasmus+ u okviru strateškoga partnerstva za strukovno obrazovanje pri čemu je glavni cilj razmjena dobre prakse, a koordinator projekta je Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Drugi su dan prezentirani rezultati intelektualnoga outputa 1 koji se odnose na provedeno istraživanje kolegija koji se izvode u zemljama iz kojih dolaze sudionici projekta te provedeno anketno ispitivanje studenata sveučilišta uključenih u projekt, a na temu održivosti općenito kao i u nastavnome programu na njihovu sveučilištu odnosno fakultetu. Potom su predstavnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirale intelektualni output 2 koji obuhvaća izradu pojmovnika kompetencija koje će trebati imati „sustainability manager“ odnosno vještine i znanja koji proizlaze iz definiranih kompetencija. Navedeno će biti temelj izrade syllabusa kolegija na temu održivosti koji je također dio toga intelektualnog outputa. Nakon toga, sudionicima je prezentiran intelektualni output 6 koji je naknadno dodan u projekt uz odobrenje nacionalne agencije u zamjenu za inicijalni projektni sastanak koji je zbog pandemije održan online te nisu utrošena dodijeljena sredstva. Sudionici su tako dogovorili teme i podijelili zadatke za tri znanstvena rada putem kojih će se diseminirati rezultati dodatno provedenoga istraživanja. Konačno, sudionici su imali priliku vidjeti VR i AI laboratorije u sklopu sveučilišta te je sastanak potom zaključen.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet jedan je od partnera na projektu Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije – E4 koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je koordinator Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet.

Više informacija o projektu dostupno je na web stranici projekta, Facebook stranici projekta kao i na LinkedIn profilu projekta.

Konačni rezultati Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Accounting" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Odbor za odabir sudionika je po isteku žalbenoga roka donio konačne rezultate Natječaja te utvrdio da su za predmetnu mobilnost izabrane kandidatkinje doc. dr. sc. Mateja Brozović i dr. sc. Ana Rep.

Zagreb, 10. rujna 2021. godine

Privremeni rezultati Natječaja za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Accounting" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

Na temelju zaprimljenih prijava na natječaj Odbor za odabir sudionika pregledao je pristigle prijave te proveo razgovore s prijavljenim kandidatima. Za predmetnu mobilnost izabrane su kandidatkinje doc. dr. sc. Mateja Brozović i dr. sc. Ana Rep.

Kandidati imaju mogućnost žalbe čiji je konačni rok za podnošenje 9. rujna 2021. godine. Žalbe se šalju na sljedeći način:

 • skenirano na e-mail adresu digi4teach@gmail.com

Nakon naznačenoga roka za žalbe Odbor za odabir sudionika donosi odluku o žalbama u daljnjem roku od 5 dana. Odluka Odbora za odabir sudionika je konačna.

Konačni rezultati će biti objavljeni na ovoj stranici po završetku roka za žalbe odnosno roka za odluku o žalbama ako se žalbe zaprime.

Zagreb, 2. rujna 2021. godine

Natječaj za nastavnike Ekonomskog fakulteta - Zagreb za sudjelovanje na "Short-term joint staff training - Accounting" u sklopu Erasmus+ projekta DIGI4Teach (2020-1-HR01-KA202-077771)

25. kolovoza 2021. godine otvoren je natječaj čiji je tekst dostupan ovdje. Rok za prijavu na natječaj je 7 kalendarskih dana od ove objave.

Prijave na natječaj izvršavaju se isključivo putem Google obrasca dostupnoga u dokumentu natječaja kojemu se prilažu CV i motivacijsko pismo. Zakašnjele se prijave neće razmatrati.

Prijavom na natječaj pristupnici (m/ž) pristaju da Ekonomski fakultet – Zagreb koristi i dalje obrađuje osobne podatke navedene u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679.

U svakom trenutku pristupnici (m/ž) mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte digi4teach@gmail.com.

Pristupnici (m/ž) će u zakonskom roku biti obaviješteni o rezultatima natječaja.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Održan transnacionalni sastanak u okviru projekta DIGI4Teach


U okviru projekta strateškoga partnerstva, razmjene dobre prakse pod nazivom „Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization“ (akronim: DIGI4Teach) koji je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa Erasmus+ (Ključna aktivnost 2 za područje strukovnoga obrazovanja i osposobljavanja) 26. i 27. studenoga 2020. godine održan je uvodni transnacionalni projektni sastanak. Na transnacionalnom su sastanku predstavljeni okvir i tijek projektnih aktivnosti, opće ugovorne obveze, financijski aspekti implementacije ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kao i obveze diseminacije aktivnosti i rezultata. U okviru radnoga dijela sastanka iznosila su se i iskustva postojeće upotrebe digitalnih alata u području strukovnoga obrazovanja, diskutirane su mogućnosti i izazovi poučavanja u kontekstu digitalne transformacije te su kao rezultat aktivne rasprave prezentirani zaključci kako se uspješno nositi s izazovima koji se mogu očekivati u budućnosti. Također, sudionicima su predstavljeni budući koraci odnosno aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekta, a odnose se na zajednička osposobljavanja nastavnika uključenih u projektne aktivnosti. Nositelj odnosno koordinator projekta je Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet koji je bio domaćin ovoga sastanka. Sastanak je pozdravnom riječi otvorila prodekanica izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, a zatvorila ga je prodekanica izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić. Prodekanice su čestitale svim organizacijama uključenima u ovaj projekt te su poželjele puno uspjeha u provođenju projektnih aktivnosti. Sastanak je moderirala voditeljica projekta doc. dr. sc. Nikolina Dečman, dok su sve članice projektnoga tima Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prezentirale ranije navedene teme.

Transnacionalni sastanak održan je u virtualnom okruženju putem Google Meet platforme. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija uključenih u konzorcij: Cracow University of Economics (PL), Osnabrück University of Applied Sciences, Faculty of Management, Culture and Technology (DE), Sveučilište u Beogradu, Ekonomski fakultet (RS), Prva ekonomska škola, Druga ekonomska škola i Treća ekonomska škola iz Zagreba, Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola iz Samobora te Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet.

Projekt DIGI4Teach započeo je 1. studenoga 2020., a vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci. Glavni ciljevi projekta uključuju unaprjeđenje nastavničkih vještina i načina poučavanja u različitim ekonomskim disciplinama s posebnim naglaskom na eru digitalizacije i to dijeljenjem postojećih dobrih praksi među projektnim partnerima te analizom upotrebe novih digitalnih tehnologija za učenje i poučavanje u strukovnom obrazovanju ekonomista. Očekuje se da će razmjena dobre prakse između projektnih partnera odgovoriti na izazove vezane uz upotrebu digitalne tehnologije u nastavi ekonomskih disciplina i na taj način omogućiti učenicima da budu spremniji na izazove koji ih očekuju na višim razinama obrazovnoga sustava kao i na tržištu rada. S obzirom na postavljene ciljeve, ugodnu radnu atmosferu za cijelo vrijeme trajanja transnacionalnoga sastanka kao i uključivanje svih predstavnika organizacija uključenih u konzorcij u aktivnu diskusiju, očekuje se da će partnerstvo između visokoškolskih i srednjoškolskih ustanova doprinijeti razvoju nastavničkih vještina koje će potaknuti kreativno razmišljanje i dodatno podržati poduzetnički duh učenika i studenata strukovnoga obrazovanja.

Nakon održanoga transnacionalnog sastanka slijede pripreme za održavanje aktivnosti učenja i poučavanja koje su planirane za 2021. godinu. Više informacija o samome projektu te o aktivnostima projekta dostupno je na službenoj internetskoj stranici projekta digi4teach.net.efzg.hr.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.