OTVORENI NATJEČAJI

Prijava novih COST akcija

Pozivamo vas na predaju prijedloge COST akcija koje doprinose znanstvenom, tehnološkom, gospodarskom, kulturnom ili društvenom napretku znanja i razvoju Europe. Potiču se multidisciplinarni i interdisciplinarni prijedlozi.

Procedura podnošenja, evaluacije, odabira i odobravanja prijedloga za akciju otvorenog poziva (SESA) u potpunosti je vođena znanošću i tehnologijom i osigurat će jednostavnu, transparentnu i konkurentnu procjenu i odabir procesa ponude, odražavajući otvorena i uključiva načela COST-a odozdo prema gore .

Sudionici koji planiraju podnijeti prijedlog za COST akciju morat će pogledati SESA smjernice i najavu otvorenog poziva na linku.

Rok za predaju prijedloga je 20. listopada 2022. u 12:00 sati (CET)

*VAŽNO - svi podnesci se moraju podnijeti pomoću novog predloška tehničkog priloga.

Više inforamcija možete naći ovdje.

Zagreb, 13. srpnja 2022. godine

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2023. - 2024.

Na temelju čl. 2. Memoranduma o suradnji na provedbi hrvatsko-francuskog programa integriranih akcija, u suradnji s Ministarstvom Europe i vanjskih poslova Francuske Republike te s Ministarstvom visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija Francuske Republike, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2023. - 2024.

„Cogito“ je hrvatsko-francuski program Partnerstva Hubert Curien (PHC) u području znanosti i tehnologije. Cilj ovoga programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Hrvatski partner prijavljuje projekt na propisanome prijavnom obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja u prilogu ovoga natječaja.

Rok za predaju prijava je 30. lipnja 2022. godine.

Rezultati natječaja bit će objavljeni do kraja prosinca 2022., a projekti se počinju provoditi od siječnja 2023. godine.

Više o uvjetima prijave, kriterijima odabira, financiranja i ostale informacije možete naći ovdje.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na tel.: 01/4594 353 ili e-mail marija.crnic@mzo.hr, te Francuskome institutu u Hrvatskoj, gđi Jasni Bas, atašeu za znanstvenu i sveučilišnu suradnju, na tel.: 01/489 36 49, e-mail: jasna.bas@diplomatie.gouv.fr.

Zagreb, 20. lipnja 2022. godine

COST Open Calls 2022

Na poveznici možete pronaći popis odobrenih COST akcija koje će službeno započeti u jesen 2022.

Kao pokazatelj multidisciplinarnosti 70 novih COST akcija, 47% svih novih akcija pokriva najmanje dva OECD-ova (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj) područja znanosti i tehnologije, dok 11% pokriva najmanje tri područja.

Prirodne znanosti imaju prednost kao najzastupljenije područje znanosti (zastupljene u 50% novih odobrenih akcija), a slijede medicinske i zdravstvene znanosti (34%), društvene znanosti (27%), inženjerstvo i tehnologija (24%), poljoprivredne znanosti (13%) i humanističke znanosti (11%).

Stopa uspješnosti prijava na ovom otvorenom pozivu iznosila je 17,4%.

23. lipnja nove COST Akcije, uključujući sve Memorandume o razumijevanju, bit će dostupne na web stranici COST-a, a prvi sastanci Upravnog odbora počet će između rujna i listopada 2022.

Na linku možete preuzeti popisa novoodobrenih radnji.

COST Open Call 2022 ostaje otvoren do 20. listopada 2022. u 12:00 sati (CET).

Saznajte više o jednostavnom postupku prijave u jednom koraku za podnošenje nove COST Akcije, te kako se pridružiti postojećoj COST akciji.

Zagreb, 17. lipnja 2022. godine

Leaders – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS

Još uvijek su u tijeku prijave na natjecanje EIT Manufacturing zajednice pod nazivom Leaders – Women Innovators in Manufacturing at EIT RIS.

Natjecanje je namijenjeno svim ženama inovatoricama (istraživačicama, poduzetnicama, profesionalkama, studenticama) iz EIT RIS zemalja među kojima je i Hrvatska, koje imaju vodeću ulogu u razvijanju rješenja i inicijativa s ciljem rješavanja aktualnih izazova u proizvodnoj industriji sa snažnim financijskim, okolišnim ili društvenim učinkom.

U prvom krugu prijava 30 natjecateljica bit će izabrane i dobit će online trening prodajnog prezentiranja (engl. pitching). U drugom krugu 6 će natjecateljica biti izabrane za sudjelovanje u velikom finalu, a 3 najbolje imati će priliku osvojiti novčane nagrade u iznosu od 10.000 za prvo, 7.500 za drugo i 5.000 eura za treće mjesto, te će njihove ideje dobiti vidljivost u široj inovacijskoj zajednici proizvodne industrije!

Prijave traju do 5. srpnja 2022. u 23.00 sati.

Dokument poziva i više informacija kao i poveznicu na prijavni obrazac možete pronaći ovdje.

Informacije o spomenutom natjecanju također možete pronaći i na stranicama EITManufacturing Hub Croatia.

Za sva pitanja molimo da se obratite gospođi Megi Witerna-Plaku, RIS Relationship Manager, na: megi.witerna-plaku@eitmanufacturing.eu.

Zagreb, 17. lipnja 2022. godine

EU TalentOn: otvoren novi poziv mladim istraživačima da pronađu rješenja za najhitnije izazove

Europska komisija i Leiden – Europski grad znanosti 2022. objavili su poziv za podnošenje prijava za EU TalentON, novi događaj kojim se izaziva mlade znanstvene talente da pronađu rješenja koja doprinose ciljevima pet misija iz programa Obzor Europa. Četverodnevni događaj će ovog rujna okupiti mlade istraživače u dobi od 21 do 30 godina i uključuje opsežan program kreiran od akademske zajednice, poduzetnika i industrije.

Podijeljeni u male timove, mladi talenti dobit će potrebne alate za stvaranje inovativnih i tržišnih rješenja s društvenim utjecajem, kao i radionice, posjete tvrtkama, predavanja, kreativno vodstvo i kulturna iskustva. Na kraju događaja svaki tim će svoje rješenje predstaviti stručnom žiriju i javnosti. Pobjednici će dobiti sponzorirane nagrade od EU, industrije i mentora.

Više informacija o samom pozivu koji je otvoren do kraja lipnja dostupan je na sljedećoj poveznici.

Zagreb, 9. lipnja 2022. godine

EIT RIS Matchmaking Innovation Market 2022

EIT Climate-KIC je pokrenuo poziv pod nazivom EIT RIS Matchmaking Innovation Market 2022, a za koji smatramo da bi Vam mogao biti zanimljiv.

Cilj poziva je omogućiti prijenos znanja među partnerima u zajednici EIT Climate-KIC i podržati suradnju vođenu izazovima, te razvoj lokalnih i utjecajnih klimatskih mjera u RIS prihvatljivim zemljama.

Poziv se sastoji od dvije faze:

 1. Faza – slanje Iskaza interesa, rok za predaju je do 15. lipnja 2022.

 2. Faza – Potpuna projektna prijava, rok za slanje je do 27. srpnja 2022.

Sve informacije, uvjete te detalje o pozivu i pojedinim fazama istog možete pronaći ovdje.

Ovim putem bismo Vas, kao dio konzorcija organizacija koje zajedno čine EIT Climate-KIC Hub u Hrvatskoj, zamolili da ukoliko se odlučite za prijavu na ovaj poziv, obavijestite nas o Vašoj namjeri.

Pitanja o pozivu molim da uputite na: EIT Climate-KIC Community Desk: communitydesk@climate-kic.org ili gospodinu Ignaciu Chanza: ignacio.chanza@climate-kic.org.

Zagreb, 25. svibnja 2022. godine

Otvoren natječaj Istraživački projekti HRZZ - IP-2022-10

Otvoren je natječaj HRZZ-a za prijave bilateralnih i multilateralnih projektnih prijedloga sa švicarskim i slovenskim istraživačima u okviru Weave inicijative. Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2022-10:

Datum raspisivanja natječaja: 24. svibnja 2022.

Rok za prijavu: 5. listopada 2022. do 13:00 sati (CEST)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: 4 godine.

Više informacija možete pronaći na stranicama HRZZ-a.

Zagreb, 25. svibnja 2022. godine

Otvoreni i nadolazeći natječaji u klasteru 5 – Klima, energija i mobilnost

Na portalu Europske komisije Funding and tender opportunities otvorena su u travnju dva natječaja iz područja klastera 5 – Klima, energija i mobilnost, a u svibnju se očekuje otvaranje jednoga natječaja za predaju projektnih prijedloga.

Dana 28. travnja otvoreni su sljedeći natječaji za dostavu projektnih prijedloga u području klastera 5 – Klima, energija i mobilnost:

Dana 26. svibnja očekuje se otvaranje sljedećeg natječaja za dostavu projektnih prijedloga u području klastera 5 – Klima, energija i mobilnost:

Zagreb, 23. svibnja 2022. godine

Otvoreni natječaji u Klasteru 2 – Kultura, kreativnost i uključivo društvo

Otvoren je natječaj za MSCA Doktorske mreže za 2022. godinu

Otvoren je poziv za natječaj za Doktorske mreže u okviru djelovanja Marie Sklodowska – Curie (MSCA). Rok za prijavu projektnih prijedloga je 15. studenog 2022. godine.

S budžetom od 428,2 milijuna eura u 2022. godini financirati će se konzorcijski projekti, sastavljeni od sveučilišta, istraživačkih i znanstvenih centara, pripadnika neakademskog sektora, a s ciljem osposobljavanja nove generacije doktorskih studenata. Konzorciji predlažu doktorske programe u akademskom sektoru i izvan njega.

Natječajne aktivnosti obuhvaćaju prekograničnu i međusektorsku mobilnost u cilju postizanja izvrsnosti i inovativnog istraživanja ali i mogućnosti prijenosa stečenih znanja i iskustava kao i jačanja kapaciteta istraživačkih organizacija. Potiče se uključenost neakademskog sektora, industrije i poduzetništva. Financirani konzorciji objavljuju natječaje za stipendije/radna mjesta za mlade istraživače na EURAXESS portalu.

Više informacija natječaju dostupno je na stranicama Funding & tender opportunities portala:

Interesi za partnerstvo za Doktorske mreže dostupni su na

Za detaljne informacije o pravilima natječaja, pisanja projektnog prijedloga slobodno se obratite MSCA nacionalnim osobama za kontakt: sandra.vidovic@ampeu.hr te ivan.makovec@ampeu.hr.

Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

Otvoren je natječaj za MSCA Postdoktorske stipendije za 2022. godinu

Otvoren je poziv na natječaj za Postdoktorske stipendije za 2022. godinu u okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Natječaj je otvoren do 14. rujna 2022. godine.

Ove stipendije su namijenjene istraživačima s doktoratom, s ciljem jačanja kreativnog i inovativnog potencijala iskusnog istraživača radom na osobnim istraživačkim projektima kroz međunarodnu, međusektorsku i međudisciplinarnu mobilnost.

U okviru djelovanja Marie Sklodowska-Curie projekata za Postdoktorske stipendije u 2022. godini izdvojeno je 257milijuna eura.

Istraživači se mogu prijaviti projekte prijedloge za sljedeće panele:

Europske stipendije (European Fellowships)

Globalne stipendije (Global Fellowship)

Istraživači koji prijavljuju Individualnu stipendiju putem Widening zemalja, pruža se dodatna mogućnost financiranja putem ERA stipendija.

Više informacija natječaju dostupno je na stranicama Funding & tender opportunities portala:

Ako imate odličnu projektnu ideju, a još nemate organizaciju domaćina, savjetujemo da posjetite:

Za detaljne informacije o pravilima natječaja, pisanja projektnog prijedloga slobodno se obratite MSCA nacionalnim osobama za kontakt: sandra.vidovic@ampeu.hr te ivan.makovec@ampeu.hr.

Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

Interreg Europe - partnerska suradnja

“Sharing is power” naziv je projekta koji je predložio Odjel javne uprave u sklopu rumunjskog Ministarstva razvoja - preuzimajući ulogu glavnog partnera projekta.

Projekt ima za cilj jačanje kapaciteta malih lokalnih samouprava za potporu suradnje i otvorenog participativnog upravljanja, osmišljavanja i pružanja boljih usluga. Stoga će svaka zajednica imati koristi od iskustava drugih partnera za povećanje učinka lokalne uprave i održivog razvoja zajednica. Cilj nam je razvoj administrativnih kapaciteta i mehanizama dobrovoljne suradnje, razmjenom dobrih praksi i iskustava te pronalaženjem rješenja za zajedničke izazove u vezi s transparentnošću, uključivanjem ljudi (uglavnom mladih) u život zajednice i proces donošenja odluka, kao i pojednostavljenje procesa.

Partneri koji se traže: Javna tijela, udruge općina sjeverne, zapadne i južne Europe.

Zagreb, 13. svibnja 2022. godine

Nagrade za žene u inovacijama - EU Prize for Women Innovators

Nagrada EU za žene u inovacijama slavi žene poduzetnice koje stoje iza inovacija koje mijenjaju igru. Čineći to, EU nastoji podići svijest o potrebi za više žena inovatora i stvoriti uzore za žene i djevojke posvuda.

Nagrada se dodjeljuje najtalentiranijim poduzetnicama iz cijele EU i zemalja povezanih s Horizon Europe, koje su osnovale uspješnu tvrtku i donijele inovacije na tržište. Nagradom upravljaju Europsko inovacijsko vijeće i Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, a pobjednike bira neovisni stručni žiri.

Postoje dvije kategorije nagrada:

Kategorija Žene u inovacijama: tri nagrade od 100 000 EUR svaka dodijeljene najtalentiranijim ženama inovatoricama iz cijele EU i pridruženih zemalja

Kategorija Inovatorice u usponu: tri nagrade od 50 000 EUR svaka dodijeljene najperspektivnijim mladim inovatorima u dobi od 35 ili manje godina

Više detalja o natječaju možete naći ovdje i na Twitter #WiPrizeEU @EUeic @EU_EISMEA.

Rok za prijavu je 18. kolovoz 2022. at 17.00 (CET).

Zagreb, 5. svibnja 2022. godine

Nagrade u korištenju inovativnih praksi u području nabave - European Innovation Procurement Awards

Inovacijska nabava potiče proces transformacije rezultata istraživanja i ideja u inovativna rješenja. Predstavlja neiskorišteni potencijal za poticanje potražnje za inovacijama. Korištenjem inovativne nabave, javni i privatni sektor mogu društvu pružiti najsuvremenije usluge i robu i, u isto vrijeme, ponuditi nove prilike za rast i komercijalizaciju dobavljačima disruptivnih rješenja, posebno novoosnovanim i malim i srednjim poduzećima.

European Innovation Procurement Awards imaju za cilj odati priznanje javnim i privatnim kupcima, fizičkim i pravnim osobama koje podupiru ove prakse diljem Europe u njihovim nastojanjima da promiču i potaknu nabavu inovacija i inovativne načine nabave rješenja.

Nagrade također imaju za cilj pokazati kako nabava inovacija pozitivno transformira gospodarstvo ne samo stvaranjem novih i održivih tržišta, već i suočavanjem s društvenim izazovima kao što su klimatske promjene.

U 2022. godini, drugo izdanje European Innovation Procurement Awards uključuje tri kategorije:

Kategorija strategije nabave inovacija: nagraditi holističku i posvećenu strategiju/akcijski plan koji pokreće održive prakse nabave inovacija.

Kategorija Suočavanje s društvenim izazovima: nagraditi one inovativne prakse nabave koje imaju za cilj suočavanje s pandemijom covid-19 i/ili njezinim posljedicama tijekom faze oporavka.

Kategorija vodstva u nabavi: nagraditi istaknute pojedince i/ili pravne osobe koje stvaraju jake uzore; koji osnažuju druge da uspiju u korištenju i daljnjoj primjeni nabave inovacija; ili razvijati, podržavati i promicati uspostavu novih inovativnih praksi nabave unutar inovacijskog ekosustava.

Svaka kategorija nagradit će pobjednika sa 75 000 EUR, a jednog drugoplasiranog s 25 000 EUR.

Više detalja o natječaju možete naći ovdje i na Twitter #EUIPAwards tags: @EUeic @EU_EISMEA.

Rok za prijavu je 22. lipanj 2022. – 17:00:00 CET (Brussels).

Zagreb, 5. svibnja 2022. godine

Europsko natjecanje u društvenim inovacijama (EUSIC)

Europsko natjecanje u društvenim inovacijama (EUSIC) dodjeljuje tri nagrade za izazov (The Challenge Prize) i jednu nagradu za utjecaj (Thr Impact Prize) za najbolje društveno inovativne projekte za uključiviju, pravedniju i održiviju Europu.

U 2022. postoje dvije kategorije za prijavu:

The Challenge Prize - nagrada za izazov

Kao Izazov se traže projekti s posebnim naglaskom na proboj, stvaranje tržišta i dubokotehnološke inovacije koje prihvaćaju politiku ovogodišnjeg izdanja: "budućnost života, inovacije za pristupačne i održive stambene četvrti".

Prijaviti se može svaka fizička ili pravna osoba iz EU i pridruženih zemalja Horizon Europe.

Rok za prijavu je 17. svibanj 2022. godine.

The Impact Prize - nagrada za utjecaj

Nagrada European Social Innovation Impact Prize 2022. ima za cilj odati priznanje naporima koje su uložili polufinalisti natjecanja European Social Innovation Competition Prize 2021. da razviju svoje izvorne aplikacije, razviju najbolju metodologiju utjecaja i pokažu najbolje rezultate među svim sudionicima.

Mogu se prijaviti samo polufinalisti European Social Innovation Competition Challenge Prize 2021.

Rok za prijavu je 24. svibanj 2022. godine.

Više informacija možete naći ovdje i na Twitter #EUSIC oznake: @EUeic @EU_EISMEA

Zagreb, 5. svibnja 2022. godine

Interreg Europe - partnerska suradnja

Sveučilište agronomije iz Krakowa zainteresiran je za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partner u projektima u području poboljšanja procesa javnih konzultacija vezanih uz prevenciju poplava.

Profil partnera Sveučilišta možete naći ovdje.

Ured maršala regije Kujawsko-Pomorskie zainteresiran je za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partner u projektima koji se uglavnom tiču telenjege i telemedicine.

Profil partnera Ured maršala regije Kujawsko-Pomorskie možete naći ovdje.

Transport Malta traži partnere na projektu za suradnju u okviru Prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga programa Interreg Europe 2021.-2027. Žele se pridružiti konzorciju kako bi podnijeli projektnu prijavu o održivom pogonu za luke. više detalja možete naći u sažetku.

Zagreb, 25. travnja 2022. godine

Natječaji Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Objavljen je novi portal Vlade RH – Fondovi Eu, namijenjen provedbi natječaja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Od sada, objava prilika za financiranje te prijava projekata na sve NPOO natječaja vršiti će se putem tog portala a dodatne vijesti i informacije o Planu oporavka i otpornosti možete pratiti i na dosadašnjim stranicama.

Na portalu Fondovi Eu objavljena su i prva dva poduzetnička natječaja za koje se prijavni obrasci mogu početi popunjavati od danas:

Prijave se predaju od 1.6.2022. Svrha Poziva je poticanje rasta novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prijave se predaju od 20.5.2022. Pozivom se potiču komercijalizacije inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

  • Za „Komercijalizaciju inovacija“ prošli tjedan je održana i virtualna informativna radionica čiju snimku možete pogledati ovdje. HUP je u za radionicu prikupio te Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja dostavio preko 50 pitanja članica.

  • Na snimci radionice, pronaći ćete između ostalog i upute o ispunjavanju on-line obrazaca tj. korištenju novog prijavnog sustava no za lakše snalaženje i Korisničke upute za portal Fondovi Eu.

Pitanja za oba natječaja mogu se podnositi isključivo putem sustava portala Fondovi Eu od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka (30.6.2022.) za podnošenje projektnih prijedloga.

Zagreb, 25. travnja 2022. godine

Potraga za partnerima Klaster 5

IRT Jules Verne, centar za primijenjena istraživanja iz Francuske je, u sklopu klastera 5 Klima, energija i mobilnost, zainteresiran za pridruživanje konzorciju u sljedećim temama:

HORIZON-CL5-2022-D5-01-12: Towards a silent and ultra-low local air pollution aircraft (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

Sustainable Energy Catapult Centre, javni centar za ispitivanje iz Norveške je, u sklopu klastera 5 Klima, energija i mobilnost, zainteresiran za pridruživanje konzorciju u sljedećim temama:

HORIZON-CL5-2022-D3-01-05: Demonstration of innovative plug-and play solutions for system management and renewables storage in off-grid applications (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-06: Novel Agro-Photovoltaic systems (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-07: Demonstration of innovative rotor, blades and control systems for tidal energy devices (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-10: Interoperable solutions for flexibility services using distributed energy storage (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-11: Demonstration of innovative forms of storage and their successful operation and integration into innovative energy systems and grid architectures (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-12: Replicable solutions for a cross sector compliant energy ecosystem (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-14: Thermal energy storage solutions (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-15: Decarbonising industry with CCUS (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-02-03: Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies (Deadline: 27 October 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-02-05: Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors (Deadline: 27 October 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D3-03-01: Innovative components and/or sub-systems for CSP plants and/or concentrating solar thermal installations (Deadline: 10 January 2023 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance (Deadline: 06 September 2022 17:00:00 Brussels time)

HORIZON-CL5-2022-D5-01-05: Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop service (Deadline: 26 April 2022 17:00:00 Brussels time)

Catapult Centre nudi testne objekte za niz tehnologija, simulacija i vizualizacija, plug and play, demo prototipova, provjera i slično, s ciljem ubrzanja globalne zelene tranzicije.

Ključna područja za ispitivanje su plutajući vjetar na moru (pristup operativnoj plutajućoj vjetroturbini); budući sustavi goriva i energije za pomorski sektor; pametni energetski sustavi; CCUS; proizvodnja i tehnologije vodika te plutajući solarni sustavi.

Zagreb, 20. travnja 2022. godine

Interreg Europe - partnerska suradnja

Nacionalni institut za kulturna istraživanja i obuku iz Bukurešta zainteresiran je za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partner u projektima koji se uglavnom tiču pametnih ili društvenih specifičnih ciljeva.

Profil partnera Nacionalnog instituta za kulturna istraživanja i obuku - s aktivnostima i projektima u domeni kulture, istraživanja i obuke možete naći ovdje.

Transport Malta traži partnere na projektu za suradnju u okviru Prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga programa Interreg Europe 2021.-2027. Žele se pridružiti konzorciju kako bi podnijeli projekt testiranja Solar Zebra Crossings, tj. instaliranja solarnih panela iznad pješačkih prijelaza za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije i stvaranje hlada na ulicama i napajanje u mrežu.

Sveučilište ekonomskih studija (ASE - Academia de Studii Economice) iz Bukurešta zainteresirano je za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partner.

Profil partnera Sveučilište ekonomskih studija (ASE - Academia de Studii Economice) - s aktivnostima, projektima i interesima u razvoju partnerstva i sudjelovanje u istraživačkim projektima na europskoj razini. Što se tiče istraživanja, Sveučilište ima iskustvo s više od 390 projekata u posljednjih 10 godina, +15 mil EUR u financiranju, 25+ međunarodnih projekata, 900 istraživača i akademskog osoblja, 14.000+ znanstvenih članaka u časopisima i zbornicima konferencija, 8000+ članaka indeksiranih u Web of Science možete naći ovdje.

Osoba za kontakt je Lect. Phd. Dragos Mihail MANESCU, dragos.manescu@drept.ase.ro.

Zagreb, 20. travnja 2022. godine

Otvaranje natječaja za MSCA Postdoktorske stipendije te Doktorske mreže, 12. svibnja 2022.

Europska komisija planira otvaranje natječaja za MSCA Postdoktorske stipendije i Doktorske mreže 12. svibnja 2022. godine. Natječaji, s pratećom dokumentacijom, će biti objavljeni na Funding and Tenders portalu.

Prateći otvaranje natječaja Agencija za mobilnost i programe EU planira održati poludnevne informativne dane:

 • u prvoj polovici svibnja za Postdoktorske stipendije, kojima je rok za prijavu do 14.09.2022. godine

 • u drugoj polovici svibnja za Doktorske mreže, kojima je rok za prijavu 15.11.2022. godine.

Program i pozivi biti će pravovremeno dostavljeni te za više informacija pratite rubriku Novosti nacionalnog portala programa Obzor Europa.

Zagreb, 15. travnja 2022. godine

Interreg Europe - partnerska suradnja

Rumunjsko Ministarstvo rada i socijalne solidarnosti poziva vas na partnersku suradnju za provedbu projekta iz programa INTERREG EUROPE financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Program INTERREG EUROPE, financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), osmišljen je kako bi podržao međuregionalno učenje među relevantnim organizacijama koje donose politiku u Europi, s ciljem poboljšanja provedbe javnih politika na europskoj razini.

Ovaj program omogućuje javnim tijelima i drugim relevantnim organizacijama javne politike razmjenu i prijenos praksi o tome kako javna intervencija funkcionira te stoga pronađu rješenja za poboljšanje svojih instrumenata politike za dobrobit svojih građana.

Program financira projekte međuregionalne suradnje: partnerstva sastavljena od organizacija relevantnih za politiku iz različitih europskih zemalja.

Kako bi se ispunio opći cilj programa Interreg Europe: „Poboljšanje provedbe politika regionalnog razvoja, uključujući programe ulaganja i rasta, promicanjem razmjene iskustava, inovativnih pristupa i izgradnje kapaciteta u vezi s identifikacijom, širenjem i prijenosom dobara prakse između aktera regionalne politike. “, projekt koji je pokrenuo MMSS ima za cilj unapređenje Nacionalne strategije zapošljavanja.

Više o projektnoj ideji na linku.

Zagreb, 14. travnja 2022. godine

Interreg Europe - interes za sudjelovanje

Nevladina organizacija iz Bukurešta - Green Digital Innovation HUB (tim stručnjaka iz javne uprave, nacionalnih instituta za istraživanje i razvoj, sveučilišta, privatni sektor) je zainteresirana za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partner.

Profil partnera nevladine organizacije iz Bukurešta - Green Digital Innovation HUB - s aktivnostima i projektima koji se tiču digitalizacije kroz zelenu tehnologiju, digitalne inovacije, kibernetičku sigurnost, Umjetna inteligencija, inteligentni transportni sustavi, računalstvo visokih performansi, aeronautičko istraživanje, pametni grad, veliki podaci možete naći ovdje ili putem e-mail adrese: is@dih.green.

Zagreb, 13. travnja 2022. godine

EIT Jumpstarter 2022 produljen rok za prijave

Obaviještavamo vas da je rok za prijave na program EIT Jumpstarter 2022 produljen do 20. travnja.

EIT Jumpstarter, jedan je od najpoznatijih europskih predakceleratorskih programa za 2022., a ove godine pozivamo kandidate da prijave svoje inovativne ideje u šest tematskih kategorija:

 • healthcare,

 • raw materials,

 • agri-food,

 • energy,

 • manufacturing,

 • urban mobility

Program je namijenjen znanstvenim projektnim timovima, inovatorima, znanstvenicima, doktorandima ili studentima magistarskih studija s proizvodom ili idejom, iz tematskih kategorija, koju žele plasirati na tržište.

Što EIT Jumpstarter nudi?

Inovatori će tijekom osmomjesečnog programa pronaći i potvrditi najbolji poslovni model za svoju inovativnu ideju, odnosno steći saznanja o unaprjeđenju poslovanja, ponudi vrijednosti za kupca, segmentaciji tržišta, financijama, osnovama ulaganja, pravnim osnovama. Tečajevi se temelje na metodologiji lean start-up iz Silicijske doline prilagođenoj europskom okruženju.

Tijekom programa polaznicima će biti osigurana potpora za putovanje i smještaj, a najbolji će timovi u svakoj kategoriji imati prilike osvojiti 10.000 eura vrijednu novčanu nagradu.

Zašto je jedinstven?

EIT Jumpstarter je vrlo selektivan, natjecateljski program, a sudjelovanje u njemu otvara vrata prema europskim tržištima i povezuje najbolje timove sa šest velikih industrijskih partnera EIT zajednica kao što su: GE Healthcare, Siemens, Philips, Roche, Bosch, Nestlé, Pepsico i Maspex, između ostalih.

Jumpstarter je od 2017. godine trenirao više od 348 timova, a sam je program 2019. godine osvojio nagradu Best Association Training Initiative Award of the European Association Awards.

Prijave su otvorene do 20. travnja 2022. godine., a prijaviti se možete na poveznici.

Više o samom programu možete pronaći ovdje.

Važni datumi:

 • Rok za podnošenje poslovnih ideja: 20. travnja 2022. u 23:59 CET

 • Odabir ideja i pozivnica za bootcampove: 4. svibnja 2022.

 • Bootcampovi će se održavati online u svibnju-lipnju 2022.

 • Lokalni zajednički trening: srpanj-rujan 2022.

 • Veliko finale: studeni 2022

Za više informacija kontaktirajte koordinatore područja:

EIT Health – gđa. Anna Péli: anna.peli@eithealth.eu

EIT Manufacturing – Dr. Verónica Rodríguez García, veronica.rodriguez@eitmanufacturing.eu

Zagreb, 13. travnja 2022. godine

Interreg Europe - interes za sudjelovanje

Agencija za energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju “AE3R Ploiești – Prahova” iz Rumunjske je zainteresirana za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partner.

Profil partnera Agencije za energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju “AE3R Ploiești – Prahova” iz Rumunjske - s aktivnostima i projektima u području energetike, prethodnim iskustvom u projektima Interreg Europe možete naći ovdje.

Metropolitan Area, Asocijacije gradskog područja Iaşi (IMAA) - sastoji se od 22 administrativne teritorijalne jedinice, općine Iaşi i županijskog vijeća Iaşi iz Rumunjske - s aktivnostima i projektima koji se tiču razvoja metropolitanskog područja iu interesu njegovih građana, kao što su: kulturni, okolišni, sportski, obrazovni, društveni, mobilnost, digitalizacija, turizam i razvoj metropole, zainteresirana je za sudjelovanje u budućim projektima Interreg Europe kao partneri.

Profil partnera Metropolitan Area možete naći ovdje

Zagreb, 11. travnja 2022. godine

Potraga za partnerima

SME Aster Tec srl iz Italije je, u sklopu klastera 5 Klima, energija i mobilnost, zainteresiran za pridruživanje konzorciju u sljedećim temama:

HORIZON-CL5-2022-D3-01-11: Demonstration of innovative forms of storage and their successful operation and integration into innovative energy systems and grid architectures

HORIZON-CL5-2022-D3-01-10: Interoperable solutions for flexibility services using distributed energy storage.

Zagreb, 4. travnja 2022. godine

Potraga za partnerima

Tvrtka Science for Change je u sklopu misije Prilagodba klimatskim promjenama i društvena transformacija zainteresirana za pridruživanje konzorciju u sljedećoj temi:

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05: Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience.

Tvrtka je specijalizirana za dizajn i razvoj inovativnih participativnih metodologija za sukreaciju i građansku znanost za rješavanje društveno-okolišnih izazova. Njihovi projekti usklađeni su s ciljevima održivog razvoja, slijede načela odgovornog istraživanja i inovacija te uključuju rodnu perspektivu.

Polytechnic University of Catalonia, Group of Architecture and Technolgy (GAT) iz Španjolske je u sklopu klastera 5 Klima, energija i mobilnost zainteresiran za pridruživanje konzorciju u sljedećim temama:

HORIZON-CL5-2022-D4-01-01: Demand response in energy-efficient residential buildings

HORIZON-CL5-2022-D4-01-03: Smarter buildings for better energy performance

te u sklopu partnerstava:

HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)

HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid ready and smart-network ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)

HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy / carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People).

Zagreb, 29. ožujka 2022. godine

Otvoren je javni poziv za EIT Manufacturing - Teaching Factories Competition

Otvoren je javni poziv EIT Manufacturing zajednice pod nazivom Teaching Factories Competition, usmjeren na tvrtke, sveučilišta i strukovne škole.

Kako potražnja za “učenjem kroz rad” brzo raste, tim EIT Manufacturing Education upravo je pokrenuo svoje prvo natjecanje pod nazivom Teaching Factories Competition s fokusom na zelenu proizvodnju.

Natječaj je namijenjen tvrtkama, sveučilištima i centrima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) u dva odvojena poziva:

 1. Poziv tvrtkama - usmjeren je na prepoznavanje 5 industrijskih izazova u okviru teme natjecanja. Tvrtke se mogu financirati s 15.000 € ako njihov izazov bude odabran.

 1. Poziv sveučilištima i strukovnim škole - pozvani su da izraze svoj interes i imenuju do dva tima od najviše pet studenata koji se u kasnijoj fazi planiraju baviti odabranim izazovima zelene proizvodnje. 9.000 € u nagradama dostupno je za timove s najboljim rješenjima.

Kroz ovaj poziv, s jedne strane tvrtke koje sudjeluju imati će koristi od rješenja i ideja koje generira natjecanje, a koje će im pomoći u rješavanju njihovih izazova i učiniti njihovu proizvodnju ekološki prihvatljivijom. S druge strane, sveučilišta i strukovne škole imati će priliku ponuditi svojim studentima inicijativu za testiranje svojih kompetencija primjenom na stvarne industrijske probleme i izazove, poboljšavajući time njihovu pripremu za budući rad.

Budući talenti moraju biti opremljeni vještinama potrebnim za suočavanje s rastućim i promjenjivim industrijskim zahtjevima i ovdje stoga dolazi do koncepta Teaching Factories gdje zapravo timovi studenata rješavaju stvarne industrijske izazove u okruženju za učenje.

Prijave su otvorene:

 • Za tvrtke: do 30. ožujka 2022. u 12:00 CET, a prijaviti se možete ovdje.

 • Za sveučilišta i strukovne škole: do 6. travnja 2022. u 12:00 CET, a prijaviti se možete ovdje.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći ovdje: Teaching Factories Competition: Green Manufacturing - EIT Manufacturing.

Također, dodatne informacije o pozivu možete naći ovdje.

Sva pitanja i komentare molimo da uputite na tfcompetition@eitmanufacturing.eu.

Zagreb, 25. ožujka 2022. godine

Potraga za partnerima

Slovačka kompanija ROEZ R&D s.r.o. zainteresirana je u sklopu klastera 5 Klima, energija i mobilnost za pridruživanje konzorciju u sljedećim temama:

HORIZON-CL5-2022-D5-01-03: Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership)

ROEZ-ovo rješenje moglo bi biti prikladno za manje brodove, na način da u luci postoji kontejner s postojećim vjetroagregatima iz kojih bi se proizvodio čisti zeleni vodik ili amonijak i koji bi služio kao gorivo za brodove.

HORIZON-CL5-2022-D3-02-04: Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables

HORIZON-CL5-2022-D3-02-08: Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production

Tvrtka ROEZ R&D s.r.o. bi htjela sudjelovati u zadacima i projektima povećanja energetske učinkovitosti, uštede resursa i financija, kao i u industrijskom razvoju s ambicijom regionalnog vodstva, uz mogućnost dodane vrijednosti i konkurencije vlastitim tehnologijama u svijetu. Fokus istraživanja i razvoja tvrtke prvenstveno je orijentiran na područje energetike, petrokemijske i strojarske industrije.

Institute for Theoretical Physics at the Commissariat for Atomic Energy (CEA), francuska nacionalna agencija za nuklearnu energiju zainteresirana je u sklopu misije Klimatski neutralni i pametni gradovi za pridruživanje konzorciju u sljedećim temama:

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential of public transport as backbone of urban mobility.

Zagreb, 25. ožujka 2022. godine

EIT Jumpstarter

EIT Jumpstarter, jedan od najpoznatijih europskih predakceleratorskih programa za 2022. uskoro počinje.

Ove godine pozivamo kandidate da prijave svoje inovativne ideje u šest tematskih kategorija:

 • healthcare,

 • raw materials,

 • agri-food,

 • energy,

 • manufacturing,

 • urban mobility

Prijave se mogu slati do 10. travnja.

Program je namijenjen znanstvenim projektnim timovima, inovatorima, znanstvenicima, doktorandima ili studentima magistarskih studija s proizvodom ili idejom, iz tematskih kategorija, koju žele plasirati na tržište.

Što EIT Jumpstarter nudi?

Inovatori će tijekom osmomjesečnog programa pronaći i potvrditi najbolji poslovni model za svoju inovativnu ideju, odnosno steći saznanja o unaprjeđenju poslovanja, ponudi vrijednosti za kupca, segmentaciji tržišta, financijama, osnovama ulaganja, pravnim osnovama. Tečajevi se temelje na metodologiji lean start-up iz Silicijske doline prilagođenoj europskom okruženju.

Tijekom programa polaznicima će biti osigurana potpora za putovanje i smještaj, a najbolji će timovi u svakoj kategoriji imati prilike osvojiti 10.000 eura vrijednu novčanu nagradu.

Zašto je jedinstven?

EIT Jumpstarter je vrlo selektivan, natjecateljski program, a sudjelovanje u njemu otvara vrata prema europskim tržištima i povezuje najbolje timove sa šest velikih industrijskih partnera EIT zajednica kao što su: GE Healthcare, Siemens, Philips, Roche, Bosch, Nestlé, Pepsico i Maspex, između ostalih.

Jumpstarter je od 2017. godine trenirao više od 348 timova, a sam je program 2019. godine osvojio nagradu Best Association Training Initiative Award of the European Association Awards.

Prijave su otvorene do 10. travnja 2022. godine., a prijaviti se možete na poveznici.

Više o samom programu možete pronaći ovdje, te također i na stranicama EIT Manufacturing Hub Hrvatska i Sveučilišta u Zagrebu .

Važni datumi:

 • Rok za podnošenje poslovnih ideja: 10. travnja 2022. u 23:59 CET

 • Odabir ideja i pozivnica za bootcampove: 4. svibnja 2022.

 • Bootcampovi će se održavati online u svibnju-lipnju 2022.

 • Lokalni zajednički trening: srpanj-rujan 2022.

 • Veliko finale: studeni 2022.

Za više informacija kontaktirajte koordinatore područja:

EIT Health – gđa. Anna Péli: anna.peli@eithealth.eu

EIT Manufacturing – Dr. Verónica Rodríguez García, veronica.rodriguez@eitmanufacturing.eu

Zagreb, 18. ožujka 2022. godine

Najava Poziva za dostavu projektnih prijedloga koji će se raspisati tijekom 2022. u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a za koje je nadležno tijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a provedbeno tijelo Hrvatska zaklada za znanost

Tijekom 2022. godine planirano je više poziva za dostavu projektnih prijedloga kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO). Ministarstvo znanosti i obrazovanja je nadležno tijelo za NPOO, a Hrvatska zaklada za znanost je provedbeno tijelo.

Objava Poziva očekuje se tijekom 2022. godine prema pravilima i procedurama NPOO-a. Više informacija o Pozivima i natječajna dokumentacija objavit će se naknadno, a planirani Pozivi su:

 1. Programi mobilnosti Potpora za doktorsku mobilnost, Potpora za odlaznu mobilnost, Potpora za dolaznu mobilnost

 2. Razvojne istraživačke potpore

 3. Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

 4. Ciljana znanstvena istraživanja

Kroz Program mobilnosti – Potpora za doktorsku mobilnost omogućit će se kratkotrajni boravak doktorskih studenata na vrhunskim institucijama u inozemstvu s ciljem umrežavanja i objave zajedničkih radova. Program mobilnosti – Potpora za odlaznu mobilnost namijenjen je istraživačima iz Republike Hrvatske koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji žele unaprijediti svoj istraživački potencijal istraživačkim radom na najboljim institucijama diljem svijeta. Program mobilnosti – Potpora za dolaznu mobilnost namijenjen je istraživačima koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave natječaja, a koji trenutačno rade u inozemstvu i žele raditi na znanstvenim institutima i sveučilištima u Hrvatskoj s ciljem internacionalizacije i prijenosa znanja u hrvatski istraživački prostor.

Razvojne istraživačke potpore namijenjene su uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje i /ili značajnom podizanju kompetitivnosti na međunarodnoj razini ili istraživanjima s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Podržavaju se projekti znanstvenika koji su doktorat stekli prije najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma objave Poziva koji dolaze u Hrvatsku kao i znanstvenika koji su već zaposleni u Hrvatskoj.

Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti potpora je namijenjena za zapošljavanje mladih istraživača u ranoj fazi razvoja karijere (na poslijediplomskoj razini) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, što doprinosi unapređenju sustava razvoja karijera mladih istraživača.

Ciljana znanstvena istraživanja program je namijenjen poticanju vrhunskih istraživanja u suradnji poslovne i znanstvene zajednice s ciljem razvoja inovativnih tehnologija. Programom se podržavaju aplikativna istraživanja do faze testiranja tehnologija u laboratorijskim uvjetima (TRL 1-4).

Više informacija na linku.

Zagreb, 16. ožujka 2022. godine

Najava novog natječaja za Istraživačke projekte

Na proljeće 2022. godine planira se raspis natječaja za program „Istraživački projekti” za sva područja znanosti i bez tematskih ograničenja.

Natječaj će se raspisati u okviru inicijative Weave, tako da će se projektne prijave moći prijavljivati na dva načina: sukladno već uvriježenim pravilima za projektne prijave u programu Istraživački projekti ili kao bilateralni ili trilateralni konzorciji s istraživačima iz Slovenije i Švicarske.

HRZZ će biti u ulozi vodeće agencije koja provodi znanstveno vrednovanje za prijavu bilateralnih ili trilateralnih projektnih prijava. Bilateralni i trilateralni projekti u potpunosti će se provoditi prema pravilima natječaja Istraživački projekti.

Više informacija bit će objavljeno uskoro na mrežnoj stranici HRZZ-a.

Zagreb, 16. ožujka 2022. godine

Objavljen je četvrti natječaj za organizacije civilnog društva

U suradnji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuje četvrti natječaj za organizacije civilnog društva s ciljem jačanja francusko-hrvatskih partnerstava kroz razvoj malih projekata.

Maksimalni iznos potpore je 3 tisuće eura u jednom od tri prioritetna područja: ravnopravnost spolova i borba protiv bilo koje vrste rodne diskriminacije, pomirba i promicanje tolerancije te zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena. Potpora dodijeljena u okviru ovog poziva može pokriti troškove vezane uz aktivnosti kao što su organizacija konferencija i okruglih stolova, studijske posjete, zagovaranje, obrazovne aktivnosti namijenjene djeci i mladima, obuke, zajedničke publikacije. Svi projekti moraju uključivati francusku komponentu (povezanost s nekom francuskom organizacijom ili institucijom, angažiranje francuskih stručnjaka, interes za razmjenu iskustva s Francuskom ili slično) kako bi se promicalo međusobno razumijevanje i razmjena iskustava između dviju zemalja.

S prvim danom 2022. godine Francuska je od Slovenije preuzela rotirajuće predsjedništvo Vijećem Europske unije, a ova se godina posebno ističe i po tome što je proglašena Europskom godinom mladih s ciljem naglašavanja važne uloge mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti.

Prijave moraju biti podnesene na engleskom jeziku i poslane e-poštom na adresu djuro.zifra@diplomatie.gouv.fr najkasnije do 11. travnja 2022. godine.

Zagreb, 16. ožujka 2022. godine

Natječaji Ministarstva znanosti i obrazovanja

Objavljeni su natječaji Ministarstva znaosti i obrazovanja sa slijedećim temama:

 • Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini

Rok: 20. travnja 2022.

Detalje natječaja možete naći ovdje.

 • Javni poziv za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2022. godini

Rok: 20. travnja 2022.

Detalje natječaja možete naći ovdje.

Zagreb, 14. ožujka 2022. godine

Alati za potragu za partnerima

Većina projekata financiranih u okviru Programa Obzoru Europa uključuje suradnju između više organizacija iz različitih zemalja Europske unije ili zemalja pridruženih Programu.

U nastavku se nalaze poveznice na nekoliko korisnih alata za potragu za partnerima za buduće konzorcije pomoću kojih već postojeći konzorciji mogu pronaći potencijalne nove partnere ili zainteresirani kandidati mogu postaviti svoj profil.


Partner search guide - Horizon Europe NCP Portal


Zagreb, 14. ožujka 2022. godine

HÉTFA Research Institute and Center for Economic and Social Analysis iz Budimpešte u sklopu misije Klimatski neutralni i pametni gradovi traži partnere

HÉTFA Research Institute and Center for Economic and Social Analysis iz Budimpešte u sklopu misije Klimatski neutralni i pametni gradovi traži partnere za temu:

HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030.

HÉTFA bi ujedno htjela uspostaviti suradnju ne samo u svrhu ovog konkretnog poziva, već i za dugoročnu buduću suradnju u područjima vezanim za misiju Klimatski neutralni i pametni gradovi i partnerstvo Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Nastoji proširiti svoju međunarodnu mrežu i dugoročno izgraditi jake veze kako bi podržala gradove u ubrzavanju njihove zelene i digitalne transformacije.

Više na linku.

Zagreb, 14. ožujka 2022. godine

Otvoreni natječaji u sklopu Europskog instituta za inovacije i tehnologiju

EIT INNOENERGY:

Prijave za Hackathon of Building the Future na temu niskougljične budućnosti u sklopu kojeg pobjednik može osvojiti do 5000€ otvorene su do 6. ožujka 2022. godine.

EIT DIGITAL:

Prijave za ‘Digitalisation and Industry 4.0 in Food Processing’ Masterclass u svrhu razvoja vještina za provedbu digitalnih rješenja u prehrambenoj industriji su otvorene do 15. svibnja 2022. godine.

EIT MANUFACTURING:

Poziv za dostavu projekata EIT Manufacturing 2023. je otvoren za stupove inovacije, obrazovanja i RIS-a te je rok za iskaz interesa 11. ožujka 2022. godine, a rok za dostavu cjelovitih prijedloga 29. travnja 2022. godine.

Prijave za EIT Manufacturing Master School usmjerene studentima (sa završenim preddiplomskim studijem u tehničkom području do ljeta 2022.) s inovativnim i podruzetničkim idejama koji žele pokrenuti svoje start-upove i studirati na najboljim sveučilištima u Europi su otvorene do 1. ožujka 2022. godine.

Prijave za Industry 5.0 Award otvorene su do 1. travnja 2022.

EIT HEALTH:

Start-ups Meet Pharma je program EIT Health namijenjen inovativnim start-upovima koji žele surađivati s velikim farmaceutskim tvrtkama u pronalasku rješenja na definirane izazove, a uvjet za prijavu je da tvrtka već ima proof of concept, potvrđen prototip u jednoj od zemalja programa Obzor Europa, a koji je dostupan tijekom cijelog programa. Informativni webinar o procesu prijave održat će se 9. ožujka 2022. godine.

EIT Health Catapult je individualizirani program usavršavanja namijenjen razvoju i povećanju vidljivosti europskih start-upova s velikim potencijalom, povezivanju start-up tvrtki u području biotehnologije, medicinske tehnologije i digitalnim područjima s vodećim stručnjacima i međunarodnim ulagačima. Pobjednički start-up može osvojiti nagradu od 210 tisuća EUR, a rok prijave je 14. ožujka 2022. godine.

Women Entrepreneurship Bootcamp je obrazovni program namijenjen start-upovima koji razvijaju rješenja u području zdravstvene skrbi i koji su u ranim fazama razvoja, a utemeljeni su i/ili upravljani ženama. Program će se ove godine održati kroz pet „kampova za obuku“ smještenih u Galway (Irska), Coimbra (Portugal) i Barcelona (Španjolska). Rok za prijavu je 14. ožujka 2022. godine.

Patient Innovation Bootcamp predstavlja kombinaciju mentoriranja i usavršavanja u hibridnom formatu koji uključuje dvotjedni trening u Lisabonu i Kopenhagenu. Poziv je otvoren timovima koji imaju inovativna rješenja koja su u razvojnoj fazi, a samo će se rješenja koja su fazi dokazane izvodljivosti uzeti u obzir. Rok za prijavu je 14. ožujka 2022. godine.

EIT Health Bridgehead program povezuje europske poduzetnike u području zdravstva koje žele graditi svoje poslovanje izvan „domaćeg“ tržišta uz pomoć inkubatora i akceleratora. Program je dostupan u tri modela: BRIDGEHEAD EUROPE (širenje s jednog europskog tržišta na drugo uz pomoć lokalnih partnera), BRIDGEHEAD GLOBAL (širenje izvan Europe) i BRIDGEHEAD INBOUND (ulazak ne-europskih tvrtki na europsko tržište). Rok za prijavu je 14. ožujka 2022. godine.

EIT Health Ulabs validation programme pomaže start-upovima povezati se s Laboratorijima za potvrdu valjanosti (partneri EIT Health-a, npr. bolnice, inovacijski centri i sl.) koji mogu pomoći u pripremi i provedbi validacijske studije za inovaciju. Rok za prijavu je 12. travnja 2022. godine.

EIT Health bootcamp Reactor pruža prilagođen put za pronalazak tržišta i ubrzanje i pripreme partnerstava. Ovaj kamp pruža stručno savjetovanje o potrošačima, industrijskoj usklađenosti i strategiji izlaska na tržište te omogućava usavršavanje za komercijalizaciju proizvoda ili usluge. Rok za prijavu je 14. ožujka 2022. godine.

EIT FOOD:

EIT KIC Food organizira jedinstvenu radionicu o razvoju novih proizvoda (NPD) u prehrambenoj industriji koja će se održati kao tečaj „kombiniranog učenja“ u travnju ili svibnju (u obliku kraćih online sastanaka) i završne dvodnevne sesije u Varšavi krajem lipnja.

Radionica je namijenjena profesionalcima koji žele usvojiti vještine vezane uz razvoj novih proizvoda i pretvoriti svoje ideje u stvarnost. Radionica se sastoji od većeg broja praktičnih sesija koje uključuju obradu hrane, senzorne evaluacije, studije slučaja, virtualne turneje, timski rad, simulacije te studije slučaja različitih globalnih kompanija i start-upova. Radionica će sadržavati i sesiju s razmjenom znanja tijekom koje će sudionici predstaviti rezultate istraživanja i ideje vezane uz razvoj novih proizvoda.

Radionica predstavlja jedinstvenu priliku za učenje temeljem iskustva, upoznavanje profesionalaca iz prehrambene industrije i širenje saznanja u području razvoja novih proizvoda. Više informacija možete pronaći ovdje, a prijaviti se možete putem sljedeće poveznice. Rokovi za prijave su 13. ožujka 2022., 30. ožujka 2022. te 24. travnja 2022. godine.

Zagreb, 9. ožujka 2022. godine

Partnerski profili

AENAO, nevladina organizacija iz Soluna u Grčkoj, zainteresirana je za natječaj HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy. Kontakt osoba: Aikaterini Amoutzia, aenao7@gmail.com, a iskaz interesa je ovdje.

Grad Bruxelles, Belgija, zainteresiran je za natječaj HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development. Kontakt osoba: Sassia Lettoun, sassia.lettoun@brucity.be, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Bar Ilan iz Ramat Gana u Izraelu zainteresirano je natječaj HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new media. Kontakt osoba: dr. sc. Alon Bartal, alon.bartal@biu.ac.il, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Bar Ilan iz Ramat Gana u Izraelu zainteresirano je za natječaj HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-08: Strengthening racial, ethnic and religious equality. Kontakt osoba: dr.sc. Keren Gueta, keren.gueta@biu.ac.il, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Bar Ilan iz Ramat Gana u Izraelu zainteresirano je za natječaj HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs in shaping European societies and politics in the 21st century. Kontakt osoba: dr.sc. Elai Rettig, a iskaz interesa je ovdje.

Lern.Film.Studio, neprofitna udruga iz Salzburga u Austriji, zainteresirana je za natječaje u području Klastera 2 koji se odnose na obrazovanje mladih u medijskoj kulturi u širem smislu i filmu. Kontakt osoba: Susanne Radke, office@lernfilmstudio.eu, a iskaz interesa je ovdje.

IMZ Online Services, neprofitna organizacija iz Beča u Austriji, zainteresirana je za natječaj HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-06: Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry. Kontakt osoba: Benoît Jacquemet, b.jacquemet@imz.at, a iskaz interesa je ovdje.

LUMA Arles, umjetnička zaklada iz Arlesa u Francuskoj zainteresirana je za natječaj HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-04: Traditional crafts for the future: a new approach. Kontakt osoba: Roxane Perineau, rperineau@luma-arles.org, a iskaz interesa je ovdje.

Rencontres Audiovisuelles, udruga iz Lillea u Francuskoj, zainteresirana je za više natječaja Klastera 2. Kontakt osoba: Antoine Manier, antoine@rencontres-audiovisuelles.org, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Heriot-Watt iz Edinburga u Ujedinjenom Kraljevstvu zainteresirano je natječaje HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats i HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08: Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation. Kontakt osoba: Craig Kennedy, craig.kennedy@hw.ac.uk, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Sinop iz Sinopa u Turskoj zainteresirano je za teme natječaja Klastera 2 koje obuhvaćaju poduzetništvo, kulturnu baštinu, obrtništvo, stručno usavršavanje, obrazovanje i virtualnu stvarnost. Kontakt osoba: izv. prof. dr. sc. Serdar Yener, serdar_yener@hotmail.com, serdaryener@sinop.edu.tr, a iskaz interesa je ovdje.

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias iz Quita u Ekvadoru zainteresiran je za natječaje u području Klastera 2. Kontakt osoba: Elena Villacrés, elenavillacres9@hotmail.com, a iskaz interesa je ovdje.

Ured za transfer tehnologija Sveučilišta Bahçeşehir iz Istanbula u Turskoj zainteresiran je za natječaj HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-03: Conditions of irregular migrants in Europe. Kontakt osoba: Hakan Öztan, hakan.oztan@tto.bau.edu.tr, a iskaz interesa je ovdje.

Tvrtka Flourish Zone Ltd iz Batha u Ujedinjenom Kraljevstvu zainteresirana je za više natječaja unutar Klastera 2. Kontakt osoba: Adrienne Percival, adrienne.percival@flourish.zone, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Pavol Jozef Safarik iz Košica u Slovačkoj zainteresirano je za više natječaja u području Klastera 2. Kontakt osoba: Ivan Pezlar, horizon-office@upjs.sk, a iskaz interesa je ovdje.

Organizacija civilnog društva SOBI o.z. iz Bratislave u Slovačkoj koja se bavi izradom ekološki prihvatljivih ručnih radova zainteresirana je za više natječaja u području Klastera 2. Kontakt osoba: Tomáš Horváth, tomas@sobi.eco, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Université libre de Bruxelles iz Bruxellesa u Belgiji zainteresirano je za natječaj HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue. Kontakt osoba: prof. dr. sc. Pietro Castelli Gattinara, pietro.castelli@ulb.be, a iskaz interesa je ovdje.

Tehničko sveučilište iz Varne u Bugarskoj zainteresirano je natječaj: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05: Gender and social, economic and cultural empowerment i HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-01: Public policies and indicators for well-being and sustainable development. Kontakt osoba: Sibel Ahmedova, sibel_ahmet@tu-varna.bg, a iskaz interesa je ovdje.

Tvrtka SparkBeyond iz Izraela zainteresirana je za natječaj HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01: Reshaping democracies Artificial intelligence, big data and democracy. Kontakt osoba: dr.sc. Roey Tzezana, roey.tzezana@sparkbeyond.com, a iskaz interesa je ovdje.

Pontificia Universidad Javeriana Cali Iz Calija u Kolumbiji zainteresiran je natječaje u Klastera 2 na temu moderne arhitekture, održivosti, bioklimatske arhitekture i povijesti arhitekture. Kontakt osoba: Carolina Cruz Velásquez, carolina.cruz@javerianacali.edu.co, a iskaz interesa je ovdje.

Pontificia Universidad Javeriana Cali Iz Calija u Kolumbiji zainteresiran je za natječaje Klastera 2 na temu etike, humanizma, religije, pedagogije, morala, obitelji, obrazovanja, ekonomije, etike u menadžmentu, primijenjene etike, korporativne etike i društvene odgovornosti. Kontakt osoba: Diego Agudelo Grajales, dagudelo@javerianacali.edu.co, a iskaz interesa je ovdje.

Pontificia Universidad Javeriana Cali Iz Calija u Kolumbiji zainteresiran je natječaje Klastera 2 na temu jezičnog razumijevanja i produkcije, jezičnih instrukcija, obrazovanja učitelja, gamifikacije u obrazovanju, učenja kroz igru, angažmana učenika kroz igru. Kontakt osoba: Santiago Mosquera Roa, santiago.mosquera@javerianacali.edu.co, a iskaz interesa je ovdje.

Pontificia Universidad Javeriana Cali Iz Calija u Kolumbiji zainteresiran je natječaje Klastera 2 na temu interakcije učitelja i učenika, samoregulacije motivacije i njenog učinka na akademski uspjeh. Kontakt osoba: Tatiana Rojas-Ospina, trojas@javerianacali.edu.co, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište u Hertfordshireu, Ujedinjeno Kraljevstvo, zainteresirano je za više natječaja Klastera 2. Kontakt osoba: dr. sc. Ya-Ping Yin, y.p.yin@herts.ac.uk, a iskaz interesa je ovdje.

Caritas Češke Republike u Mongoliji zainteresiran je više natječaja Klastera 2. Kontakt osoba: Jana Žilková, jana.zilkova@caritas.cz, a iskaz interesa je ovdje.

Fakultet javne ekonomije i uprave Ekonomskog sveučilišta u Krakovu, Poljska, zainteresiran je natječaj HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01 Reshaping democracies. Kontakt osoba: prof.dr.sc. Boga Gawrońska-Nowak, gawronsb@uek.krakow.pl, a iskaz interesa je ovdje.

Fakultet javne ekonomije i uprave Ekonomskog sveučilišta u Krakovu, Poljska, zainteresiran je za natječaje Klastera 2 iz destinacija democracy and governance i social and economic transformations. Kontakt osoba: dr.sc. Rafał Lisiakiewicz i dr.sc. Damian Strycharz, lisiakir@uek.krakow.pl, strychad@uek.krakow.pl, a iskaz interesa je ovdje.

Fakultet javne ekonomije i uprave Ekonomskog sveučilišta u Krakovu, Poljska, zainteresirano je za natječaj HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01: Reshaping democracies. Kontakt osoba: prof.dr.sc. Boga Gawrońska-Nowak, gawronsb@uek.krakow.pl, a iskaz interesa je ovdje.

Institut informacijskih sustava i umrežavanja SUPSI iz Lugana u Švicarskoj zainteresiran je za natječaj HORIZON-CL2-DEMOCRACY-2022-01-06: Politics and the impact of online social networks and new media. Kontakt osoba: Silvia Giordano, silvia.giordano@supsi.ch, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište University of Picardy Jules Verne iz Amiensa u Francuskoj zainteresirano je natječaj HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07: Protection of artefacts and cultural goods from anthropogenic threats. Kontakt osoba: Michela Costanzi, michela.costanzi@u-picardie.fr, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Universidad de Moa iz Moe na Kubi zainteresirano je natječaje Klastera 2 na temu informacijskih vještina, upravljanje znanjem, upravljanja informacijama, informacijskim uslugama, knjižničarstvom i organizacijskom komunikacijom. Kontakt osoba: Adys Dalmau Muguercia, adalmau@gmail.com, adalmau@ismm.edu.cu, a iskaz interesa je ovdje.

Sveučilište Universidad de Moa iz Moe na Kubi zainteresirano je natječaje Klastera 2 na temu internacionalizacije visokog obrazovanja, upravljanje i očuvanje dokumenata, upravljanje datotekama, umrežavanje, upravljanje sveučilištem. Kontakt osoba: Josefa Mestre Lamorú, jmestreecu@yahoo.es, a iskaz interesa je ovdje.

Zagreb, 4. ožujka 2022. godine

Otvoren Poziv programa Digitalna Europa

Dana 22. veljače 2022. Europska komisija otvorila je 2. skup poziva za podnošenje prijedloga programa Digitalna Europa.

Novi pozivi imaju za cilj podržati konkretne akcije koje će pomoći građanima i poduzećima da iskoriste prednosti novih tehnologija i napreduju u digitalnoj transformaciji.

Konkretno, pokrenut je novi poziv za kratkoročne tečajeve usavršavanja za napredne digitalne vještine. Poziv ima za cilj povećanje ponude visokokvalitetnih kratkoročnih edukacija za radnu snagu, omogućavajući im stjecanje vještina potrebnih za implementaciju ključnih digitalnih tehnologija u poduzećima, s posebnim fokusom koji omogućuje zadovoljavanje potreba malih i srednjih poduzeća.

Podnošenje prijava na ovaj poziv je sada otvoreno i završava se 17. svibnja 2022.

Više informacija o načinu prijave na poziv pronaći ćete na Portalu za financiranje i natječaje.

Ako tražite partnere na projektu, pridružite se namjenskoj grupi za umrežavanje “Partner za digitalne vještine”.

Zagreb, 2. ožujka 2022. godine

Zeleni pojas 2022.

Pozivamo vas da prijavite svoj „zeleni“ projekt na 8. Inin javni natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata - Zeleni pojas.

Natječaj je otvoren do 15. ožujka 2021. a pozvane su organizacije civilnog društva, javne i obrazovne ustanove, dobrovoljna vatrogasna društva, parkovi prirode te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode da prijave svoje projekte iz područja zaštite okoliša i prirode.

Prijave se zaprimaju isključivo preko online prijave na sljedećem linku, a Uvjete natječaja i Popis obvezne dokumentacije koju je potrebno priložiti pri ispunjavanju online web forme možete pronaći ovdje.

Također, za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju na adresi: zeleni.pojas@ina.hr .

Zagreb, 2. ožujka 2022. godine

ERC Pozivi 2023. - okvirni datumi

Nakon dva kruga natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava ERC-a koji su slijedili neuobičajen raspored, ERC se namjerava vratiti na uobičajeni kalendar poziva u okviru Programa rada 2023.

Taj program tek treba biti odobren, tako da su datumi poziva još uvijek okvirni i podložni promijeniti. Međutim, kako bismo bili transparentni i kako bismo pomogli prijaviteljima da planiraju svoj rad, objavljujemo ovaj okvirni raspored.

Zagreb, 23. veljače 2022. godine

Falling Walls Lab MSCA 2022: otvorene prijave do 21. ožujka 2022.

Ovogodišnji Falling Walls Lab djelovanja Marie Skłodowska-Curie 2022 natjecanje održati će se 24. svibnja 2022. godine u okviru MSCA konferencije organizirane za vrijeme francuskog predsjedanja Vijećem EU u suradnji sa Sveučilištem PSL (Université PSL – Paris Science & Lettres).

Cilj ovog događanja je poticanje znanstvenih i poduzetničkih inovacija i promicanje interdisciplinarnosti i umrežavanja. Sudjelovanje omogućuje istraživačima da podijele svoja istraživanja, ideje te ujedno stvaraju pozitivan utjecaj na znanosti i društvo.

Europska komisija traži 15 izvrsnih komunikatora iz svih disciplina, s uzbudljivim istraživačkim temama, novim idejama i otkrićima. Potiču se istraživači iz svih djelovanja Marie Skłodowska-Curie da se prijave (uključujući mlade i iskusne istraživače te osoblje koje radi u istraživanju i inovacijama). Kandidati moraju biti MSCA istraživači koji sudjeluju u MSCA projektu do roka prijave.

Falling Walls Lab MSCA prikazuje kvalitetu i raznolikost najinovativnijih umova koji sudjeluju u MSCA projektima. Kroz trominutno izlaganje (pitch) sudionici će imati priliku predstaviti svoj istraživački rad kolegama, žiriju sastavljenom od stručnjaka iz akademske i poslovne zajednice te široj javnosti. Prije samog natjecanja sudionici će imat mogućnost sudjelovati u trening sesijama kako bi uvježbali svoje komunikacijske vještine i vještine pripovijedanja. Pobjednik natjecanja će prisustvovati velikom finalu Falling Walls i znanstvenom samitu u Berlinu između 7. i 9. Studenog 2022. godine.