ZATVORENI NATJEČAJI

Otvoren natječaj Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u okviru programa EIT Jumpstarter

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) raspisao je poziv na prijavu na pedakceleracijski program EIT Jumpstarter koji je namijenjen znanstvenim projektnim timovima, inovatorima, znanstvenicima, doktorandima i studentima diplomskih studija iz sljedećih područja: healthcare, agri-food, raw materials, energy, urban mobility i manufacturing industries.

Cilj programa je razvoj inovacija u zemljama središnje, istočne i južne Europe. Više o samome programu možete pronaći na stranicama Programa te na stranicama Instituta. Također, možete napraviti svoj profil na stranicama Programa.

Rok za prijavu je 16. travnja 2021. godine do 23:45 sati.

Otvoren natječaj HRZZ-a za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata - IPCH-2021-04

Na temelju bilateralnog sporazuma o suradnji između Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) i Swiss National Science Foundation (SNSF) a u okviru inicijative Weave, HRZZ raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela švicarsko-hrvatskih istraživačkih projekata.

U švicarsko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje švicarska i hrvatska istraživačka grupa na čelu sa švicarskim voditeljem projekta. Švicarski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog koji prijavljuje na natječaj SNSF-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom SNSF-u, HRZZ-u podnosi prijavu koja se sastoji od administrativnog obrasca, životopisa s opisom znanstvenih postignuća (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), rezultata istraživanja u zadnjih pet godina (pdf dokumenta koji je podnesen u SNSF-ov sustav za prijavu), radnog plana i financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.

Ukratko o natječaju IPCH-2021-04:

Datum raspisivanja natječaja: 11. siječnja 2021.

Rok za prijavu: zajednička prijava podnosi se SNSF-u do 1. travnja 2021. do 17:00 sati (CET), a prijava hrvatskog istraživača do 2. travnja 2021. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: do 4 godine

Postupak međunarodne recenzije natječaja provodi SNSF kao vodeća agencija (Lead Agency). Projektni prijedlozi rangirani i predloženi za financiranje u prvih 20% od svih podnesenih prijedloga SNSF-u bit će preporučeni za financiranje.

Prijava hrvatskog istraživačkog tima na natječaj provodi se isključivo putem EPP sustava. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ipch@hrzz.hr.

Tekst natječaja i prijavna dokumentacija dostupni su na HRZZ stranici Otvoreni natječaji.

Više informacija o prijavi SNSF-u dostupno je ovdje.

Poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stručnjake AMPEU-a

Agencija za mobilnost i programe EU raspisala je Poziv za iskazivanje interesa za nezavisne vanjske stručnjake za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija te privremenih i završnih izvješća u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti za razdoblje 2021.- 2027.

Informacije o ulozi vanjskih stručnjaka, formalnim uvjetima i postupku odabira, naknadama, postupku prijave kao i sva dokumentacija dostupni su na stranicama Agencije.

Rok za prijavu je 26. veljače 2021. godine, a očekivani početak osposobljavanja odabranih stručnjaka sredina travnja 2021. godine.

Otvorena mogućnost prijave prijedloga na EIT Manufacturing MatchMaking događanje

MatchMaking događanje održavat će se virtualno 23., 24., i 25. veljače 2021. godine, a namijenjeno je inovativnim start-upovima, SME-ima ili tvrtkama do 3000 zaposlenika, s idejama koje imaju potencijal transformirati proizvodne procese, no nedostaju im sredstva ili partneri da bi svoju ideju ostvarili.

Rok za prijavu je do 15. veljače 2021. godine putem ovoga obrasca.

Prijavljeni prijedlozi moraju pridonijeti barem jednom od 4 definirana strategijska cilja EIT Manufacturing inovacijske zajednice:

  • Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing

  • Flexible production systems for competitive manufacturing

  • Low environmental footprint systems & circular economy for Green manufacturing

  • Digital & collaborative solutions for innovative manufacturing ecosystems

Više o definiranim strategijskim ciljevima možete pronaći na ovoj poveznici.

Informacije o događanju možete pronaći i na stranicama Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije te na službenim Facebook i LinkedIn stranicama.

Za sva dodatna pitanja molimo da pošaljete upit na: ana.branka.jerbic@unizg.hr

Trenutno su otvorene prijave za tvrtke koje žele prezentirati svoje ideje, ali bit će također moguće i prijaviti se i samo poslušati ideje te iskoristiti mogućnost za umrežavanje odnosno povezivanje s onima koji prezentiraju Vama zanimljive aktivnosti.

Detaljne informacije o događanju možete pronaći i ovdje.

Otvoren natječaj HRZZ-a Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti - DOK-2021-02

Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ) raspisala je natječaj za prijavu Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti. Rok za prijavu mentora je 16. veljače 2021. godine do 13:00 sati. Detaljnije informacije i sva natječajna dokumentacija dostupni su ovdje.

Najava natječaja HRZZ-a "Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti"

Najavljenim natječajem HRZZ nastavlja program stabilnoga financiranja razvoja karijera doktoranada. Mentorima se pruža mogućnost da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjere karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačan cilj natječaja je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu. Ovim Projektom financirat će se ukupan trošak bruto plaće doktoranda.

Na natječaj se mogu prijaviti mentori – znanstvenici u stalnom radnom odnosu na znanstvenim organizacijama u Republici Hrvatskoj izabrani u znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje koji su doktorski rad obranili najmanje 2 godine prije roka za prijavu na natječaj. Prijavitelji na ovaj natječaj moraju biti voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, različitim EU i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima koji traju najmanje 18 mjeseci od zaključenja roka za prijave na ovaj natječaj. Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici iz svih znanstvenih područja, a može se podnijeti prijava samo za jednog doktoranda. Isto tako prijavitelji trebaju uzeti u obzir da se s jednog projekta može prijaviti samo jedan kandidat za mentora.

Natječaj će se otvoriti 12. siječnja 2021. godine, a svi detalji vezani uz natječaj bit će objavljeni na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Otvoren poziv na prijavu projektnih prijedloga pod nazivom "Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector"

Europska komisija objavila je poziv prijavu projektnih prijedloga pod nazivom "Innovation uptake and digitalisation in the tourism sector". Opći cilj poziva je pojačati prihvaćanje i primjenu digitalizacije i inovacija od strane turističkih MSP-ova kroz transnacionalnu suradnju i jačanje kapaciteta.

Projektni prijedlog podnosi konzorcij sastavljen od:

(a) najmanje 5, a najviše 10 članova/partnera - različitih pravnih osoba

(b) koji pokriva najmanje 5 prihvatljivih zemalja - kako je navedeno u odjeljku 6.1. Uputa za prijavitelje (Call for Proposals)

(c) najmanje 1, ali ne više od 2 tijela javne vlasti - kako je definirano u točki 6.1. Uputa za prijavitelje (Call for Proposals)

(d) najmanje 1 organizacija za poslovnu potporu - kako je definirano u točkama 6.1 i 8.2. Uputa za prijavitelje (Call for Proposals)

Svaki će konzorcij/mreža izravno podržati (uključujući financijsku potporu) ukupno najmanje 60 turističkih MSP-a iz najmanje tri (3) zemlje koje ispunjavaju uvjete. Dodatni detalji navedeni su u pozivu i u Smjernicama za dodjelu financijske potpore trećim stranama (MSP-ovi u turizmu).

Trajanje projekta je između 25 i 36 mjeseci.

Tim također mora uključivati voditelja projekta i barem jednog turističkog stručnjaka.

Rok za prijavu elektroničkim putem je 11. veljače 2021. godine do 17:00 sati (Brussels time).

Više informacija o cijelom pozivu te sve dokumente potrebne za prijavu možete pronaći na stranicama Europske komisije.

HRZZ otvorila natječaj „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19” (IP-CORONA-2020-12)

Hrvatska zaklada za znanost objavila je novi tematski natječaj „Zdravstveni, gospodarski i obrazovni učinci pandemije COVID-19”.

Ovim natječajem financirat će se temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja koja stvaraju novo i unaprjeđuju postojeće znanje o pandemiji COVID-19 te jačanju otpornosti društva na krizne situacije, s naglaskom na čuvanje zdravlja stanovništva, održivi gospodarski oporavak i razvitak te jačanje kvalitetnog i uključivog odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj.

Istraživačke teme uključuju: zdravstvene aspekte pandemije (biologija i patogeneza COVID-19; razvoj novih pristupa u terapiji i dijagnostici COVID-19; klinička karakterizacija i upravljanje bolešću COVID-19; epidemiološka istraživanja), ekonomske i pravne aspekte pandemije (uloga javnih i gospodarskih politika u uvjetima pandemije u oporavku i povećanju otpornosti poduzetništva i neprofitnog sektora; posljedice pandemije i smjernice za održivi oporavak sektora uslužnih djelatnosti i turizma; zakonodavni okvir ekonomskih i društvenih mjera poduzetih radi zaštite zdravlja u okolnostima pandemije i smjernice za njihovo unaprjeđenje) te obrazovne i odgojne aspekte pandemije (smanjenje socijalnih interakcija u uvjetima učenja na daljinu i ishodi odgojno-obrazovnog procesa; obrazovni prioriteti, prilagodba metoda poučavanja i obrazovnog kurikuluma te podrška na svim razinama obrazovanja radi postizanja optimalnih obrazovnih ishoda u uvjetima pandemije; obrazovanje i briga o posebno osjetljivim skupinama u uvjetima pandemije).

Tekst natječaja te natječajna i prijavna dokumentacija dostupni su na stranici Otvoreni natječaji, a prijave se podnose do 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati (CET).

EIT Manufacturing - nove mogućnosti i obavijest o BoostUp! natjecanju

Sveučilište u Zagrebu postalo je Hub za EIT Manufacturing za Hrvatsku.

Uskoro će se održati EIT Manufacturing BoostUp! natjecanje koje je namijenjeno startup timovima i tvrtkama koje razvijaju inovativna rješenja u unaprjeđenju proizvodnje, kao i onim MSP-ovima kojima je potrebna podrška u transformaciji proizvodnih procesa.

BoostUp! se dijeli u 3 kategorije:

Create kategorija je ona na koju se izravno mogu javiti studentski/istraživački timovi, dok su Accelerate i Transform više za poslovne partnere.

Prijave traju do 6. rujna 2020. godine, a pronaći više informacija i prijaviti se moguće je na ovoj poveznici.

Objavljen Erasmus+ KA2 poziv - „Inovativne prakse u digitalno doba“

Europska komisija objavila je dodatni Erasmus+ poziv za KA2 strateška partnerstva za područje visokoga obrazovanja na temu „Inovativne prakse u digitalno doba“.

Projektima s temom digitalizacije očekivani će cilj biti podupirati primjenu digitalnih tehnologija te inovativnih i otvorenih pedagogija u obrazovanju i osposobljavanju. Poziv podupire i upotrebu europskih okvira za digitalne kompetencije, uključujući razvoj i korištenje otvorenih obrazovnih resursa. Prednost će imati oni koji će promicati inovativne metode i alate za online poučavanje.

Prijavni rok za dodatni KA2 poziv je 29. listopada 2020. godine do 12:00 sati (podne). Maksimalni iznos financiranja projekata je 300.000,00 EUR, a njihovo trajanje najviše 24 mjeseca. Za područje visokoga obrazovanja na raspolaganju je ukupno 431.279,00 EUR.

Propozicije poziva dostupne su u Programskom vodiču (v3 od 25.8.2020), posebno od str. 115. do 122.

Objava prijavnih obrazaca očekuje se početkom rujna, a bit će dostupna na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr.

Informacije vezane uz ostale sektore objavljene su ovdje.

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga za operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Europskoga socijalnog fonda za operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Pozivom se želi jačati kapacitete organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a.

Projektne je prijedloge moguće podnositi od 15. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Sve detalje možete pronaći ovdje.

Radionica za potencijalne prijavitelje održat će se virtualnim putem u petak, 10. srpnja 2020., s početkom u 10:00 sati. Na radionici će biti pojašnjeni svrha i uvjeti prijave na Poziv.

Molimo zainteresirane da se prijave na radionicu popunjavanjem ove prijavnice do 9. srpnja 2020. kako bi dobili pristupne podatke za sudjelovanje na radionici i mogućnost postavljanja pitanja uživo. Web adresa putem koje će se moći pristupiti prijenosu uživo je: https://www.youtube.com/user/Uredzaudruge/live. Za vrijeme trajanja radionice, pitanja se mogu postavljati na adresu e-pošte: esf@udruge.vlada.hr. Program radionice možete pronaći ovdje.

Drugi poziv na podnošenje projektnih prijedloga mreže BlueBio

Mreža BlueBio (ERA-NET Cofund in Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources) objavljuje drugi poziv za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv je usmjeren na sustave opskrbe u plavom biogospodarstvu: logistika i transport – od žetve do prerade.

Opseg poziva je financiranje projekata koji pojednostavljuju prijevoz (tj. logistiku, očuvanje i transport) bio-resursa iz žetve (ulov ili proizvodnja) do prerade kako bi se osiguralo npr. mogućnost utvrđivanja porijekla, kvaliteta, održivosti i potrebne količine ili pred-obrade bio-resursa kako bi se pretvorili u proizvode na tržištu. To uključuje i sustave opskrbe primarnim proizvođačima za aspekte koji utječu na bio-resurse kako se oni kreću dalje u lancu vrijednosti.

Sudjelovanje u pozivu:

15 partnera iz 13 zemalja osiguralo je 11 milijuna eura za ovaj poziv. Sljedeće partnerske zemlje osigurat će sredstva: Belgija, Hrvatska, Danska, Estonija, Grčka, Island, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Rumunjska i Španjolska. HRZZ sudjeluje s iznosom od 100.000 eura. U projektima mogu sudjelovati partneri iz svih država, pod uvjetom da osiguraju vlastita sredstva.

Postupak prijave i vrednovanja:

Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina najmanje tri partnera iz tri zemlje i najmanje jednog partnera iz industrije, a prijave se podnose u dva koraka (prvo se podnosi skraćeni prijedlog, dok se konačni prijedlog podnosi samo na poziv).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem elektroničkog sustava.

Rok za podnošenje skraćenih prijedloga je 14. rujna 2020. godine u 13:00 CET.

Predviđeni vremenski raspored:

8. lipnja: objava poziva

10. lipnja: prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera za prijavu na b2matchu

18. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 1. dio (prezentacija alata za poziv i prijavu, kratko predstavljanje potencijalnih prijavitelja)

25. lipnja: virtualna promocija natječaja i umrežavanje partnera, 2. dio (sastanci potencijalnih podnositelja zahtjeva 1: 1 putem platforme b2match)

14. rujna: rok za podnošenje projektnih prijava

Poveznica na natječajnu dokumentaciju, na prijave za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera nalaze se ovdje.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 2 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:

Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

- za virtualnu promociju natječaja i umrežavanje partnera: Ingeborg Korme, e-mail: iko@forskningsradet.no, The Research Council of Norway

- za prijave:

Jella Kandziora, e-mail: j.kandziora@fz-juelich.de; tel: +49 2461 61 5663, Forschungszentrum Jülich GmbH

Dr. Veronika Jablonowski, e-mail: v.jabonowski@fz-juelich.de, tel: +49 2461 61 5083, Forschungszentrum Jülich GmbH

Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima vezanima uz hrvatski dio prijave mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost:

Jasminka Boljević (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: jasminka@hrzz.hr.

Europska Komisija odobrila je dodatnih 120 milijuna eura za istraživanja i inovacije u okviru Horizon 2020

Europska Komisija odobrila je dodatnih 120 milijuna eura iz fonda za istraživanje i inovacije, Horizon 2020, za hitno potrebna istraživanja vezana uz korona virus. Ovdje možete vidjeti objavu i poziv.

U poziv su uključena sljedeća područja i teme:

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2A - Repurposing of manufacturing for vital medical supplies and equipment

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B - Medical technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) analytics to improve surveillance and care at high Technology Readiness Levels (TRL)

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C - Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D - Pan-European COVID-19 cohorts

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2E - Networking of existing EU and international cohorts of relevance to COVID-19

Više detalja možete pronaći na svakoj od poveznica.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II” (KK.01.2.1.02)

Svrha Poziva je razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i podtematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici.

Prihvatljivi partneri su znanstveno-istraživačke institucije.

Ukupna bespovratna sredstava: 770.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000.000,00 kn

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 31. siječnja 2020 od 11:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29. lipnja 2020 do 11:00 sati

Tekst natječaja dostupan je ovdje.

Otvoreni međunarodni natječaji "SOLVE Health Security and Pandemics Challenge“ i „The Elevate Prize“

U borbi protiv virusa Covid 19 otvorena su dva međunarodna natječaja za financiranje inovativnih projekata:

1. SOLVE Health Security and Pandemics Challenge

ORGANIZACIJA: MIT (Massachusetts Institute of Technology) kao dio SOLVE

IMPLEMENTIRANO U: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Euroaziji, Latinskoj Americi/Karibima, zemljama s niskim i srednjim prihodima, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te Sjevernoj Americi

MIT Solve traži rješenja za kritične globalne izazove, uključujući zdravstvenu sigurnost i pandemije, kroz nagradni fond od preko 1,5 milijuna dolara za svoju sljedeću klasu Solverovih timova.

Solve je inicijativa Massachusetts Instituta za Tehnologiju (MIT) s misijom rješavanja svjetskih izazova. Solve je tržište inovacija s društvenim učinkom koje kroz otvorene inovacijske izazove pronalazi nevjerojatne tehnološki temeljene socijalne poduzetnike širom svijeta i okuplja MIT-ov inovacijski ekosustav i zajednicu članova radi financiranja i podrške tim poduzetnicima kako bi im pomogli u postizanju trajnog, transformacijskog učinka.

Prijave i više informacija o tome OVDJE

Rok za podnošenje prijava je do 18. lipnja 2020. godine.

2. The Elevate Prize

ORGANIZACIJA: MIT (Massachusetts Institute of Technology) kao dio SOLVE

IMPLEMENTIRANO U: Africi, Aziji i Pacifiku, Europi i Euroaziji, Latinskoj Americi/Karibima, zemljama s niskim i srednjim prihodima, Bliskom Istoku i Sjevernoj Africi, te Sjevernoj Americi

The Elevate Prize nudi 5 milijuna dolara nagradnog fonda, usluge profesionalnog razvoja i povezivanja s moćnom mrežom influencera, industrijskih lidera i tematskih eksperata.

Rok za podnošenje prijava je do 29. lipnja 2020.

Prijave i više informacija o tome OVDJE

Međunarodni natječaj Sveučilišne agencije za frankofoniju

Sveučilišna agencija za frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie – AUF, www.auf.org), čiji je Sveučilište u Zagrebu dugogodišnji član, raspisala je međunarodni natječaj za financiranje kratkoročnih projekata i inicijativa koji nastoje odgovoriti na izazove koje je donijela pandemija COVID-19.

Rok za prijavu projekata je nedjelja 3. svibnja 2020.

Prijavni obrazac ispunjava se na francuskom jeziku. Prijava na engleskom će međutim biti prihvaćena pod uvjetom da se dostavi sažetak predloženoga projekta na francuskom jeziku. Projekti se prijavljuju preko AUF platforme.

Podržat će se projekti i inicijative čiji će se tehnološki, ekonomski i/ili društveni utjecaj moći ocijeniti u kratkom roku, kao npr. sljedeća rješenja i proizvodi: proizvodnja opreme neophodne za njegu, zaštitu ili prevenciju sanitarnih rizika, javnozdravstvene akcije, razvoj aplikacija, razvoj alata za pomoć u donošenju odluka, komunikacija i podizanje svijesti o prevenciji zdravstvenih rizika, pomoć ranjivim ili izoliranim osobama, sprečavanju psiholoških ili socio-ekonomskih utjecaja zdravstvene krize, borba protiv nasilja nad ženama i djecom za vrijeme karantene / zabrane kretanja.

Projekti će se financirati kroz dvije kategorije:

- kategorija A (projekti s neposrednim tehnološkim, ekonomskim i / ili društvenim utjecajem):

- projekti A1: do 10 000 eura

- projekti A2: između 10 000 i 20 000 eura

- kategorija B (s iznimnim utjecajem ili posebno inovativni projekti s međuregionalnom ili međunarodnom dimenzijom): do 50 000 eura.

Prednost imaju projekti i inicijative studenata i mladih znanstvenika.

Sve neophodne informacije, prijavni obrasci i detaljna pojašnjenja natječaja dostupni su u dokumentima na francuskom i engleskom jeziku na stranicama AUF-a.

Zahtjeve za dodatna pojašnjenja moguće je dostaviti do utorka 28. travnja u 12 sati na: appel-covid19@auf.org.

U dokumentima u nastavku možete pronaći više informacija: Annexe_Atlas, AAP-COVID-19_EN, AAP-COVID-19_DER.

Obavijest je objavljena i na sveučilišnim stranicama.

Produljenje roka za prijavu na natječaj za sve kategorije stipendija francuske vlade

Rok za prijavu na natječaj za sve kategorije stipendija francuske vlade produljen je do 15. svibnja 2020. godine.

Natječaj je otvoren za studente i istraživače svih znanstvenih područja, a mogu se javiti kandidati sa znanjem francuskoga ili engleskoga jezika.

Produljenje roka za prijavu ERASMUS+ KA2 projektnih prijedloga

Europska Komisija produljila je rok za ERASMUS+ KA2 prijavne projekte do 23. travnja 2020. godine do 12:00 sati (podne). Prijavni rok ažuriran je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, a informacija je dostupna i na EK bazi prijavnih obrazaca.

Ako do sada niste zatražili savjetovanje, a željeli biste se savjetovati prije podnošenja prijave, slobodno se javite Agenciji za dodatne informacije. Ovisno o radnim procesima slijedom nepredvidive situacije, odgovorit će Vam što prije bude moguće.

Za svu dokumentaciju koju je Sveučilište do sada zaprimilo bit će osiguran potpis rektora i ovjereni scan-ovi poslani elektroničkom poštom. Nove prijave će se također potpisivati. Uzevši u obzir pomicanje roka i nepredvidive situacije bit će ovjerene na vrijeme i prije novoga roka prijave.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu

Europska komisija objavila je 5. studenoga 2019. godine Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. godinu. Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije na ovoj poveznici.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika

s pripadajućim rokovima (rokovi za podnošenje prijava u nastavku određeni su prema briselskom vremenu):

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području mladih, visokoga obrazovanja i u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih: 5. veljače 2020. do 12:00 sati (podne)

Mobilnost pojedinaca u području mladih (2. rok): 30. travnja 2020. do 12:00 sati (podne)

Mobilnost pojedinaca u području mladih (3. rok): 1. listopada 2020. do 12:00 sati (podne)

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus: 13. veljače 2020. do 17:00 sati

Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području mladih: 5. veljače 2020. do 12:00 sati (podne)

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja: 24. ožujka 2020. do 12:00 sati (podne)

Strateška partnerstva u području mladih (2. rok): 30. travnja 2020. do 12:00 sati (podne)

Strateška partnerstva u području mladih (3. rok): 1. listopada 2020. do 12:00 sati (podne)

Europska sveučilišta: 26. veljače 2020. do 17:00 sati

Udruženja znanja: 26. veljače 2020. do 17:00 sati

Udruženja sektorskih vještina: 26. veljače 2020. do 17:00 sati

Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja: 5. veljače 2020. do 17:00 sati

Jačanje sposobnosti u području mladih: 5. veljače 2020. do 17:00 sati

Ključna aktivnost 3

Projekti u okviru Dijaloga s mladima: 5. veljače 2020. do 12:00 sati (podne)

30. travnja 2020. do 12:00 sati (podne)

1. listopada 2020. do 12:00 sati (podne)

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti: 20. veljače 2020. do 17:00 sati

Sportske aktivnosti

Suradnička partnerstva: 2. travnja 2020. do 17:00 sati

Mala suradnička partnerstva: 2. travnja 2020. do 17:00 sati

Neprofitna europska sportska događanja: 2. travnja 2020. do 17:00 sati

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ i Europske snage solidarnosti na hrvatskom odnosno engleskom jeziku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni u narednom razdoblju na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

datum otvaranja: 05. studenoga 2019. godine

datum zatvaranja: 01. listopada 2020. godine

Prijedloge projekata potrebno je unijeti u Bazu projekata EFZG-a i zatražiti suglasnost za prijavu projekta najkasnije pet (5) dana prije roka za podnošenje prijave (navedenih u ovoj objavi).

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavljuju natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2021./2022.:

1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (od 4 do 9 mjeseci);

2. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili ekvivalent i upisan doktorski studij u RH).

Rok za prijavu je 11. svibnja 2020. godine.

Detaljne informacije dostupne su na ovoj web stranici.

Natječaj za Fulbright Specialist Program 2020.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu objavilo je natječaj "Fulbright Specialist Program" koji hrvatskim akademskim i znanstvenim ustanovama nudi mogućnost ugošćivanja američkih predavača i znanstvenika na razdoblje od 2 do 6 tjedana.

Boravak spomenutih američkih predavača i znanstvenika mora biti realiziran u razdoblju između 1. listopada 2020. i 30. rujna 2021. godine.

Sva visoka učilišta i znanstvene ustanove koje žele sudjelovati u programu podnose prijavu na natječaj Veleposlanstvu SAD-a od 15. studenog 2019. do najkasnije 30. ožujka 2020. godine.

Više informacija o natječaju i prijavni obrazac dostupni su na mrežnim stranicama Veleposlanstva SAD-a.

Otvoren ESIF Poziv za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama (KK.05.1.1.02), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Specifičnog cilja 5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

Svrha Poziva je pružiti potporu provedbi primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u ranjivim i/ili transverzalnim sektorima iz Sedmog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Znanstvenoistraživačke institucije, Organizacije civilnog društva, Ustanove.

Područje: Zaštita prirode i okoliša

Ukupna bespovratna sredstava: 34.200.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00 kn

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23. rujna 2019 00:00:01

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31. ožujka 2020 23:59:59

MZOE organizira informativnu radionicu koja će se održati u utorak, 23. srpnja 2019. godine.

Tekst natječaja i informacije o načinu prijave na radionicu dostupne su na ovoj poveznici.

Poziv Sveučilišne agencije za frankofoniju

Sveučilišna agencija za frankofoniju (AUF) osigurala je sredstva za organizaciju radionica (trošak stranoga predavača) na temu zapošljivosti i profesionalne orijentacije za studente.

Sugerirane su sljedeće teme radionice(a):

- Identifier son projet professionnel,

- Stratégie de recherche d’emploi,

- Développer son réseau professionnel (notamment réseaux sociaux),

- Rédiger son CV et sa lettre de motivation,

- Se préparer à un entretien d’embauche,

- Jumelage avec un professionnel (Mentorat)

Na ovoj poveznici možete pronaći više informacija. Radionica(e) mora/ju biti na francuskom jeziku i planira/ju se za razdoblje od travnja do zaključno prosinca 2020. godine.

Prijave su moguće do 13. ožujka 2020. godine.

Potpore europskog ogranka organizacije Research Data Alliance (RDA Europe) mladim i iskusnim istraživačima

Europski ogranak organizacije Research Data Alliance (RDA Europe) nudi potpore za sedam mladih istraživača (engl. early careers) i pet iskusnih istraživača (engl. experts) za sudjelovanje na skupu 15th RDA Plenary Meeting koji će se održati od 18. do 20. ožujka 2020. u Melbourneu. Bespovratna sredstva bit će raspodijeljena istraživačima iz svih dijelova Europe te se posebno ohrabruju prijave iz skupine od 13 država koje su se EU-u pridružile nakon 2004. godine (EU13), a u kojoj se nalazi i Hrvatska. Više informacija o skupu 15th RDA Plenary Meeting možete pronaći na stranicama RDA: .

**Poziv za mlade istraživače**

RDA Europe očekuje prijave studenata i znanstvenih novaka iz visokih učilišta i istraživačkih ustanova koji podržavaju dijeljenje istraživačkih podataka i bave se izazovima povezanim s dijeljenjem. Sufinancirat će se ukupno sedam osoba s maksimalnim iznosom od 2400 EUR. Odabrane osobe će, kroz sudjelovanje na navedenom skupu, steći priliku za razmjenu ideja i iskustava s kolegama iz cijelog svijeta te steći uvid u to kako izazovima vezanima za dijeljenje istraživačkih podataka pristupaju vodeći znanstvenici u svojim područjima. Prijaviti se možete ako ste na preddiplomskom, magistarskom, doktorskom ili poslijedoktorskom studiju, ili ako je prošlo manje od 5 godina od doktorata.

**Poziv za iskusne istraživače i stručnjake**

RDA Europe nudi sufinanciranje petero istraživača s iskustvom u dijeljenju podataka čime nastoji potaknuti i podržati sudjelovanje pojedinaca koji imaju snažan interes za RDA i mogu u svojoj okolini pokrenuti i podržati usvajanje RDA rezultata s ciljem dijeljenja istraživačkih podataka.

Rok za dostavu prijava za oba natječaja je 3. veljače 2020. do 17:00 sati, a detalje i obrazac za prijavu možete pronaći ovdje.

Kako bi pomogli oko prijave, RDA Europe će 15. siječnja 2020. u 12:00 sati održati webinar gdje će odgovoriti na pitanja i nedoumice vezane uz otvorene pozive za sufinanciranje sudjelovanja na skupu 15th RDA Plenary Meeting.

Za više informacija i prijavu u webinar posjetite ovu stranicu.

Za svu dodatnu pomoć oko prijave zainteresirani se mogu obratiti i koordinatorima nacionalnog RDA čvora za Hrvatsku na adresu: rda@srce.hr

Najavljena dva nova poziva za ERASMUS+ KA2 projekte Strateška partnerstva

Najavljena su dva nova poziva za ERASMUS+ KA2 projekte Strateška partnerstva na temu Partnerships for Digital Education Readiness & Partnerships for Creativity, a koje Europska komisija priprema kao odgovor na posljedice pandemije koronavirusa.

Najavljeni datum roka za prijavu jest 29. listopada 2020. godine do 12 sati.

Poziv na temu digitalizacije bit će otvoren za područje općeg, strukovnog i visokog obrazovanja, a poziv na temu kreativnosti bit će otvoren za područje mladih, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih. Očekuje se da će maksimalni iznos financiranja projekata biti 300 000 eura, a njihovo trajanje maksimalno 24 mjeseca. Poziv na temu digitalizacije usmjeren je na osnaživanje sustava obrazovanja i osposobljavanja u pripremi i provođenju online učenja i učenja na daljinu, a poziv uključuje i podršku nastavnom osoblju u razvoju digitalnih kompetencija. Posebna će pozornost biti usmjerena na inkluzivnu prirodu obrazovanja.

Poziv na temu kreativnosti podupire međusektorske projekte usmjerene na kreativnost, europsko građanstvo te kulturalnu osviještenost općenito. Jedan je od ciljeva poziva osnaživanje građana potrebnim alatima i kompetencijama za inovativno i kreativno rješavanje nepredvidivih izazova.

Detaljne informacije uslijedit će nakon službene objave poziva.

Programi financiranja ACCES i PARCECO za odlaske na znanstveno-stručne skupove u/iz Francuske

U tijeku su natječaji za programe financiranja ACCES i PARCECO za sufinanciranja odlazaka na seminare, konferencije ili kongrese za znanstvenike iz srednje i istočne Europe (odlazak u Francusku) i sudjelovanje francuskih znanstvenika na seminarima i ljetnim školama koje organiziraju partneri iz srednje i istočne Europe.

Zahtjev za financiranje podnosi francuski partner.

Rok za prijavu je 26. siječnja 2020. godine do 18 sati.

Više detalja dostupno je na sljedećim poveznicama:

Poziv na dostavu prijedloga za "Europsku noć istraživača 2020"

Sveučilište u Zagrebu i ove godine odlučilo se je odazvati pozivu Ministarstva znanosti i obrazovanja za zajedničku pripremu projektnoga prijedloga Europska noć istraživača 2020 u okviru programa Obzor 2020 te se ovim putem pozivaju svi koji žele dostaviti svoje prijedloge aktivnosti koje bi se zajednički organizirale u okviru ovoga projekta. Prijedloge planiranih aktivnosti potrebno je opisati popunjavanjem ovoga obrasca (aktivnosti provedene u 2018. i 2019. godini se neće prihvaćati).

Glavne poruke Europske noći istraživača naglašavaju važnost znanstvenoga istraživanja u svakodnevnom životu te uzbudljivost i zanimljivost znanstvenoga života i profesije, a zajedničke aktivnosti istraživača s različitih područja, kroz predstavljanje svojega rada u javnosti, svakako će osigurati vidljivost znanstvenoga doprinosa društvu i približavanje znanosti široj javnosti.

Grupe aktivnosti mogli bi podijeliti u dva očekivana formata predstavljanja: atraktivne aktivnosti na otvorenom (hands-on experiments conducted by researchers, science shows with public participation, workshops for children) i „ozbiljniji“ tip aktivnosti u zatvorenom prostoru (TED Talks, debates, "researchers' speed dating" meet researchers and ask them questions, competitions). Posebno je prihvatljiv primjer zajedničkoga predstavljanja više sastavnica kao npr. mjuzikl „Šuma striborova“ nastao suradnjom tri fakulteta i dvije akademije, a koji izvode studentice i studenti uz mentorstvo svojih profesora.

Zbog kratkoće rokova za prijavu projektnoga prijedloga, molimo da svoje prijedloge pošaljete najkasnije do 30.11.2019. na adresu amihalic@unizg.hr (cc sandra.kramar@unizg.hr , vesna.kotarski@unizg.hr).

Prijavu projektnoga prijedloga koordinira Središnji ured za znanost i tehnologiju (Arijana Mihalić, amihalic@unizg.hr) uz podršku Središnjega ureda za odnose s javnošću (Sandra Kramar, sandra.kramar@unizg.hr) i Ureda za EU projekte (Vesna Kotarski, vesna.kotarski@unizg.hr).

Kako je to izgledalo prijašnjih godina kod nas i u Europi, možete pogledati na sljedećim poveznicama:

“Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj za program “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Natječajem je predviđeno financiranje ukupnoga troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskoga rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenoga rada i istraživanja.

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava.

Datum raspisivanja natječaja: 19. studenoga 2019.

Rok za prijavu: 10. siječnja 2020. (13:00 sati - Central European Time)

Više detalja o natječaju možete naći na stranicama HRZZ-a.

Produljenje roka za Javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost

Sukladno odluci Upravnog odbora produljen je rok za dostavu prijava na javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost. Rok za dostavu prijava je 15. prosinca 2019. godine.

Više detalja o natječaju možete naći na ovdje.

Javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost

Hrvatska zaklada za znanost objavila je javni poziv za izbor i imenovanje članova panela za vrednovanje Hrvatske zaklade za znanost.

Datum raspisivanja javnog poziva je 5. studenoga 2019. godine.

Rok za prijavu je 5. prosinca 2019. godine.

Više detalja o natječaju možete naći na ovdje.

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”

Hrvatska zaklada za znanost objavila je novi natječaj u okviru programa „Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”. Programom se financiraju posjeti hrvatskih znanstvenika voditeljima tekućih ERC projekata. Trajanje posjete je od 1 do 6 mjeseci. Nakon povratka gostujući istraživač obvezan je prijaviti se na sljedeći dostupan ERC natječaj (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Synergy Grant).

Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja .

Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Natječaj je otvoren do 2. listopada 2019 godine do 13:00 sati.

Sve dodatne informacije o natječaju kao i pristup važnim dokumentima (prijavni obrazac, obrazac za vrednovanje istraživača i projekta, izjava prijavitelja i popis voditelja ERC projekata) dostupni su ovdje.

Izmjene natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 i „Istraživački projekti“ IP-2019-04

Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost donio je odluku o izmjenama natječaja „Uspostavni istraživački projekti“ UIP-2019-04 i „Istraživački projekti“ IP-2019-04. Odluku je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici: Odluka.

Informacije su također dostupne na službenoj web stranici Hrvatske zaklade za znanost.

HRZZ - natječaji za Istraživačke i Uspostavne istraživačke projekte

Sljedeći natječaj za Istraživačke projekte i Uspostavne istraživačke projekte bit će raspisani u veljači 2019. godine.

Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na dva HRZZ projekta; kao suradnik na dva projekta ili voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu. Svi voditelji i suradnici HRZZ projekata koji završavaju do 31. prosinca 2019. mogu se prijaviti na natječaje u 2019. godini, sukladno uvjetima natječaja.

Do objave natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

Za sve daljnje informacije potrebno je pratiti web stranicu HRZZ-a.

JAVNI POZIV za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV za financijsku potporu strateškim znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku u 2019. godini.

Detalje natječaja možete pronaći na ovoj poveznici.

Zahtjevi za skupove koji će se održati od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine mogu se podnijeti najkasnije zaključno s danom 1. listopada 2019. godine.

Proširenje mjera potpore za prijavu i sudjelovanje u Obzor 2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja proširilo je mjere potpore za prijavu i sudjelovanje u Obzor 2020. projektima (uključujući Euratom) te promociju inicijativa vezanih uz svemir i svemirske tehnologije.

Ključne dopune i izmjene su sljedeće:

- dodana je nova mjera podrške za znanstvenike i/ili administrativno osoblje za troškove edukacijskih i savjetodavnih usluga za pripremu ERC projekata za Starting, Consolidator, Advanced i Synergy grantove (mjera 1.d.). Za ovu mjeru se može ostvariti potpora do 20.000 kn

- povećan je maksimalni iznos za mjeru podrške za sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sastancima i radionicama u svrhu planiranja prijava budućih Obzor 2020. projekata (mjere 1.a i 1.b), koji sada iznosi 10.000 kn

- mjera 3. je definirana na način da bude jasnije da se može ostvariti kontribucija za sudjelovanje u projektima u okviru raznih vrsta partnerstava (su)financiranih iz Obzora 2020.

- dorađena je formulacija mjere 4. da bude jasnije da se odnosi na potporu organizacijama koje provode Co-fund projekte u ime RH.

Što se tiče „mjera za svemir“, dodana je nova mjera 5.d kojom se omogućuje potpora stručnjacima za sudjelovanje na specijaliziranim usavršavanjima vezanima uz svemirske tehnologije, a u skladu s prioritetima MZO.

Ostalo je nepromijenjeno, a više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Dopuna Odluke na temelju koje se mogu ostvariti potpore se nalazi ovdje. Također, molimo vas da nadalje koristite novi prijavni obrazac.

Upite o mjerama potpore možete slati na e-mail adresu: O2020_mjere_2018@mzo.hr.

Poziv MIPRO-a

MIPRO poziva sve pojedinačne i skupne članove MIPRO-a kao i fakultete i institute te javnu upravu i gospodarstvenike da pokrenu inicijativu za davanje doprinosa u stvaranju programa skupa MIPRO 2020. U program ulaze savjetovanja, radionice, seminari, znanstveno-stručne rasprave, predstavljanja programa i proizvoda te drugi mogući programski segmenti.

Pod programskim segmentima se podrazumijeva organiziranje:

• savjetovanja,

• radionica,

• seminara,

• okruglih stolova,

• prezentacija,

• ostalih nastupa (hackathon, projektni sastanci, društveni eksperimenti, umrežavanje ...).

U tijeku je priprema službenoga Poziva za prijavu radova i događaja skupa MIPRO 2020. Svoje idejne inicijative i prijedloge možete poslati na mipro@mipro.hr do 23. listopada 2019. kako bi bili uključeni u program nakon razmatranja i najavljeni već u tiskanom Pozivu.

Predlagatelji prihvaćenih programskih segmenata postaju članovi Programskog odbora MIPRO-a.

2020. godina bit će važna za Hrvatsku jer će, između ostaloga, Hrvatska predsjedati Vijećem Europske unije u prvoj polovici godine (od siječnja do srpnja). MIPRO ima velik potencijal i priliku uključiti se u ICT događanja za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. Isto tako, 2020. godine Rijeka će biti prijestolnica kulture. Stoga se nadamo da ćete prepoznati velik gospodarski i društveni značaj skupa MIPRO 2020 i pridonijeti stvaranju sadržajno bogatog i kvalitetnog ICT događaja u regiji.

Vijesti programa međuregionalne suradnje ESPON 2020

Program međunarodne suradnje ESPON 2020 objavio je novosti u okviru raspisanih natječaja, najave sljedećih natječaja i pozive na seminare koje su dostupne ovdje.

ERA Fellowship program njemačkoga Ministarstva obrazovanja i znanosti

Nastavno na prvi krug "ERA Fellowship" programa koji je održan 2016. godine otvoren je i drugi krug natječaja za "ERA Fellowship" program od strane njemačkoga Ministarstva obrazovanja i znanosti.

Riječ je o programu edukacije koji se odnosi na "science managers" i slične profile zanimanja.

Za prijavu je potrebno pronaći njemačku instituciju na kojoj bi se odradila stručna/edukativna praksa u minimalnom trajanju od mjesec dana. Pored toga, potrebno je napraviti program/prijavu (2 - 3 A4 strane programa + CV + pisma potpore).

Trajanje edukacije je minimalno 1,5 mjeseci te se sastoji od jednoga seminarskog tjedna u Bonnu, jedan mjesec u instituciji domaćina i jedan seminarski tjedan u Berlinu.

Dodatno je moguće boraviti još 1,5 mjeseci u instituciji domaćina tako da praksa može ukupno trajati do tri mjeseca.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici Ministarstva.

Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2019. - 2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavilo je Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2019. - 2021.

Detalje natječaja možete pronaći na ovoj poveznici.

Natječajnu dokumentaciju potrebno je poslati u elektroničkome obliku na e-mail silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 26. srpnja 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-kineske projekte)

Donje Svetice 38

10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon +385 1 4594 452 ili na e-mail silvana.siebert@mzo.hr

JAVNI POZIV za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je JAVNI POZIV za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2019. godini.

Detalje natječaja možete pronaći na ovoj poveznici.

Prijave se podnose zaključno s danom 22. srpnja 2019. godine.

Drugi poziv programa Interreg Mediteran za horizontalne projekte (HP)

U tijeku je drugi poziv programa Interreg Mediteran za horizontalne projekte (HP) koji povezuju i podupiru Modularne projekte MED zajednice. Cilj poziva je da druga generacija horizontalnih projekata bude fokusirana na kapitalizaciju, odnosno transfer, mainstreaming i strategic liaising, te da tematski projekti naprave korak dalje od zajednice projekata prema partnerstvu koje konkretno pridonosi ciljevima Programa.

Što se tiče samoga poziva, radi o specifičnim projektima koji podupiru implementaciju modularnih projekata te kao takvi imaju određena ograničenja. Naime, Upute za prijavitelje definiraju da Lead partner može biti samo partner koji sudjeluje u trenutnim HP-ovima, ali je isto tako otvoren prostor za uključivanje novih zemalja u projekte kako bi se osigurala adekvatna geografska pokrivenost projekata. To u praksi znači da Vodeći partneri (LP) u ovaj poziv moraju uključiti barem jednog partnera iz programske zemlje koja nije sudjelovala u prvom pozivu, što otvara dosta prostora za hrvatske partnere.

Kako biste dobili uvid u karakteristike i sastav partnerstva s prvog poziva, u prilogu Vam šaljemo jedan neformalni informativni dokument koji bi Vam mogao biti od koristi pri procjeni koji Vam je projekt potencijalno interesantan. Sugestija Službe za transnacionalnu i međuregionalnu suradnju pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je da se izravno javite Vodećim partnerima projekata koji su Vam zanimljivi. Horizontalne projekte prve generacije možete pronaći i na web stranicama programa Interreg Med putem sljedeće poveznice. Projekte ćete pronaći na način da samo u polju „Project type“ odaberete „Horizontal project“. Ukupno je osam projekata, pa se sugerira da pregledate kompoziciju partnerstava i pronađete neki od Vašeg interesa.

Naravno, prije svega Vam sugeriramo da detaljno pročitate Upute za prijavitelje.

Poziv je objavljen na web stranicama programa Interreg Med.

Prijave su otvorene do 27. lipnja 2019. godine do 12:00 sati (France local time).

JAVNI POZIV

za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2019. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2019. godini .

Rok za prijavu je 14. lipnja 2019. godine.

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Poziv na prijavu Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

Instituto de Educação Sveučilišta u Lisabonu objavio je poziv istraživačima na prijavu individualnih stipendija u okviru programa Marie Skłodowska-Curie Actions Research Fellowship Programme.

Zainteresirani su pozvani poslati životopis na 3 do 5 stranica, program rada na 3 do 5 stranica i prijedlog mentora do 31. svibnja 2019. godine na maramos@ie.ulisboa.pt

Detaljne informacije možete pronaći u sažetom dokumentu ovdje.

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: Program Fulbright za akademsku godinu 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za mobilnost i programe EU-a i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u RH objavili su natječaj za stipendije programa Fulbright za akademsku godinu 2020./2021.:

1. Stipendije za postdoktorska istraživanja u trajanju od jednog ili dva semestra (5 ili 9 mjeseci);

2. Stipendije za preddoktorska istraživanja u trajanju od dva semestra (9 mjeseci; uvjet: akademski naziv magistra znanosti ili upisan doktorski studij u RH).

Opći uvjeti:

Stipendije se dodjeljuju za istraživanje i usavršavanje na sveučilištima u SAD-u. Stipendije nisu namijenjene za razdoblje studija niti omogućuju stjecanje akademskoga naziva u SAD-u.

Kandidati trebaju podnijeti dokaz o hrvatskom državljanstvu, zaposlenju u RH i znanju engleskoga jezika.

Rok za prijavu: 10. svibnja 2019.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasce za online prijavu možete pronaći na web stranici Veleposlanstva SAD-a.

Kontakt za dodatne informacije:

Public Affairs Office/Fulbright Program

Tel.: +385 1 661 2206

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U nastavku donosimo sažetak minulog natječaja „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstva gospodarstva iz 2016. godine. Dostupno ovdje.

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje za programe "Istraživački projekti" i „Uspostavni istraživački projekti"

Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaje za programe "Istraživački projekti" i „Uspostavni istraživački projekti".

Programom „ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljače 2019. godine

Rok za prijavu: 30. travnja 2019. godine do 13:00 sati

Programu “USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI“ cilj je potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

DATUM RASPISIVANJA NATJEČAJA: 28. veljača 2019. godine

ROK ZA PRIJAVU: 30. travnja 2019. godine do 13:00 sati

Više detalja o natječajima kao i pripadajuću potrebnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice.

Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU otvara natječaj za stipendije Francuske vlade za akademsku godinu 2019/2020

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike za akademsku godinu 2019./2020.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji se prijavljuju za Master 2 program.

Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2019./2020. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2019.

Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

Šest (6) stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2019. godine.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2019. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

Najava natječaja iz strukturnih fondova “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II” (IRI II)

U najavi je natječaj za financiranje projekata iz strukturnih fondova “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II” (IRI II) za koji je u indikativnom planu naveden rok prijave do 29. ožujka 2019. godine.

U ovom privitku možete naći informacije o natječaju koji je bio objavljen prošle godine kako bi na vrijeme mogli razmisliti o prijavi te potencijalnim partnerima kao i pripremi i razvoju koncepta.

Zainteresirani kolege mogu ispuniti priloženi upitnik i poslati ga na mail adresu projekti@net.efzg.hr kako bismo mogli pružili potporu u razvoju koncepta ideje ili provjeru prihvatljivosti.


U nastavku su dani kratke informacije o natječaju:

Partner na projektu: EFZG

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik

Iznos financijske omotnice: 548.000.000,00 HRK

Ciljevi Poziva:

· Cilj projekta je razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga. Projekt mora rezultirati s novim ili znatno poboljšanim proizvodom (dobrom ili uslugom)

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda i usluga

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja:

· Temeljno istraživanje

- eksperimentalni ili teorijski rad poduzet kako bi se stekla nova znanja o temeljnim načelima fenomena i vidljivih činjenica, bez predviđene izravne tržišne primjene ili uporabe.

- Podrška u okviru projekata iz područja temeljnog istraživanja biti će moguća samo ako su te aktivnosti samo jedna od komponenti istraživačko-razvojnog projekta te obvezno uključuju i aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja.

- Ne može biti jedina aktivnost na projektu

· Industrijsko istraživanje

- planirano istraživanje ili kritički pregled u cilju stjecanja novih znanja i vještina za razvoj novih proizvoda, procesa ili usluga odnosno za postizanje znatnog poboljšanja postojećih proizvoda, procesa ili usluga.

- obuhvaća stvaranje sastavnih dijelova složenih sustava i može uključivati izradu prototipova u laboratorijskom okruženju ili u okruženju sa simuliranim sučeljima postojećih sustava te pilot-linije ako je to neophodno za industrijsko istraživanje, prvenstveno za provjeru generičke tehnologije.

· Eksperimentalni razvoj

- stjecanje, kombiniranje, oblikovanje i uporaba postojećih znanstvenih, tehnoloških, poslovnih i ostalih mjerodavnih znanja i vještina u cilju razvoja novih ili poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga.

- može uključivati i djelatnosti u cilju konceptualnog definiranja, planiranja i dokumentiranja novih proizvoda, procesa ili usluga.

· Studija izvedivosti

- evaluacija i analiza potencijala projekta, čiji je cilj podržati proces donošenja odluka objektivnim i racionalnim otkrivanjem njegovih prednosti i nedostataka, mogućnosti i prijetnji (SWOT) te utvrditi resurse potrebne za njegovu provedbu i u konačnici njegove izglede za uspjeh.

- Ne može biti jedina aktivnost na projektu

2. Početna ulaganja u materijalni i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj:

· prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja

· ne može se provoditi samostalno, već sa aktivnostima na istraživačkom projektu

Indikativni datum objave natječaja: 29.03.2019.

Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike u 2019. godini

Osam (8) jednomjesečnih jezičnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika.

Stipendije su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskog jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2.a i 2b).

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okviru za jezike.

Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

četiri (4) dvotjedne stipendije za studente francuskog jezika i književnosti od kojih su:

dvije (2) jezične stipendije za studente prve godine diplomskog studija za usavršavanje francuskog jezika;

dvije (2) stipendije za studente druge godine diplomskog studija za istraživanje za diplomski rad na francuskom visokom učilištu.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2019. godine.

Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2019. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

OBZOR 2020. - otvoren poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru MSCA

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA). Natječajna dokumentacija, uključujući i Vodič za prijavitelje dostupni su ovdje.

Za promoviranje međunarodne i međusektorske suradnje, unutar proračuna Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj natječaj izdvojeno je 80 milijuna eura. Natječaj je otvoren za sve grane znanosti i područja istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja do tržišta i inovacijskih servisa.

Natječaj se odnosi na kratkoročnu razmjenu osoblja organizacija poput sveučilišta, istraživačkih centara, poduzeća te drugih neakademskih organizacija.

Europska komisija je u siječnju 2019. godine u Briselu organizirala informativni dan za koordinatore MSCA RISE projekata. Cilj info dana je da se koordinatori upoznaju s pravilima i implementacijom RISE projekata te da se osobno susretnu s voditeljima projekata od strane REA-a (Izvršna agencija za istraživanje Europske komisije). Informativnim danom koordinatori su upoznati s cjelokupnim projektnim ciklusom i horizontalnim aspektima, uključujući:

- Koordinaciju projekta

- Provođenje upućivanja

- Izvještavanje i financijska provedba

- Intelektualno vlasništvo,

- Otvoreni pristup

- Komunikacija i diseminacija rezultata.

Prezentacije u video i pdf. obliku dostupne su ovdje.

Hrvatske organizacije koje prijavljuju projektni prijedlog, slobodne su dogovoriti individualno savjetovanje kako bi se prošli svi aspekti projektnoga prijedloga. Također, slobodni ste iskoristiti mogućnost čitanja projektnih prijedloga i komentara na neznanstveni dio projektne prijave. Ako ste zainteresirani, projektne prijedloge slobodno možete dostaviti do 18. ožujka 2019. godine (na adresu sandra.vidovic@mobilnost.hr ) kako bi komentari bili pravovremeno dostavljeni.

Natječaj je otvoren do 2. travnja 2019. godine.

Objava novog dokumenata za prijavu na poziv "Capacity Building in the field of Higher Education" CBHE

Izdan je novi dokument Declaration on honour za Capacity Building sa ispunjenim podacima za Sveučilište u Zagrebu te se mole oni koji će prijavljivati ovu vrstu projekata da koriste novi dokument dostupan ovdje.

Natječaji Erasmus+

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. godine poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu.

Tekst Poziva dostupan je na svim službenim jezicima Europske unije.

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti te sadržava rokove i uvjete prijave:

- Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

- Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

- Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pozivam Vas da pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ na hrvatskom odnosno engleskom jeziku.

Potrebno je voditi računa da je prijavitelj ovih projekata Sveučilište u Zagrebu te je za potrebe prijave potrebno koristiti podatke Sveučilišta, a originalnu dokumentaciju potrebno je predati radi potpisa Rektora na Sveučilište najkasnije 10 dana prije isteka roka prijava. Prethodno je potrebno ishoditi suglasnost Uprave/Dekana našega fakulteta. Upute o internoj proceduri dostupne su ovdje.

Radi olakšavanja prijava za zainteresirane prijavitelje bit će organizirana radionica o čemu ćemo Vas pravovremeno obavijestiti kao i o internoj proceduri vezanoj za prijavu projekata.

Za sve informacije i koordinaciju prijava molim Vas da nas kontaktirate putem e-maila (projekti@efzg.net.hr).

Poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru MSCA OBZOR 2020

Otvoren je poziv na natječaj za Razmjenu osoblja u području istraživanja i inovacija u okviru Marie Sklodowska – Curie akcija (MSCA). Natječajna dokumentacija, uključujući i Vodič za prijavitelje dostupna je na poveznici.

Za promoviranje međunarodne i međusektorske suradnje, unutar proračuna Marie Sklodowska-Curie akcija, za ovaj natječaj izdvojeno je 80 milijuna eura.

Natječaj je otvoren za sve grane znanosti i područja istraživanja (bottom-up approach), od temeljnih istraživanja do tržišta i inovacijskih servisa.

Natječaj se odnosi na kratkoročnu razmjenu osoblja organizacija poput sveučilišta, istraživačkih centara, poduzeća te drugih neakademskih organizacija i otvoren je do 2. travnja 2019. godine.

Pomaknuti rokovi u ožujku za podnošenje prijedloga za Ključnu aktivnost 2 programa Erasmus+ za 2019. godinu

Zbog tehničkih problema s prijavnim obrascima programa Erasmus+, Europska komisija odlučila je produljiti rok za prijave kako bi podnositeljima zahtjeva omogućila dovoljno vremena za dovršetak svojih prijava na roku u ožujku. Rok je produljen do 26. ožujka 2019. do 12:00 sati za sljedeće aktivnosti:

KA201 Strateška partnerstva u području odgoja i općeg obrazovanja

KA202 Strateška partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

KA203 Strateška partnerstva u području visokog obrazovanja

KA204 Strateška partnerstva u području obrazovanja odraslih

KA229 Školska partnerstva

Novi rokovi objavljeni su i na stranicama obrazaca za prijavu, a prijavitelji će biti pravodobno informirani o daljnjem razvoju događaja.

Objava dokumenata za prijavu na poziv "Strategic Partnerships for Higher Education" KA203

U sklopu programa Erasmus+ otvoren je poziv za prijavu projekta "Strategic Partnerships for Higher Education" (KA203).

Više o projektu možete pronaći na poveznici KA203.

Rok za prijavu traje do 21. ožujka 2019. godine.

Na poziv se je potrebno javiti s PIC brojem Sveučilišta u Zagrebu, a dokumente potpisuje rektor Sveučilišta. U prijavnom obrascu (eForm) nakon upisa PIC broja Sveučilišta, ostali podaci za Sveučilište bi se trebali automatski ispuniti. Ako prijavljujete projekt kao koordinator pod legal representative, a kao partner pod legal representative/contact person upisujete: Professor Boras Damir, Rector, rector@unizg.hr

Obvezni obrasci prilagođeni prijavi Sveučilišta dostupni su na sljedećim poveznicama: Mandate letter (za partnere na projektu) i Declaration on honour (za koordinatore projekta).

Uvodni tekst za dio projektne prijave u kojoj se opisuje organizacija koja sudjeluje u projektnom prijedlogu koji možete koristiti nalazi se na sljedećoj poveznici: Uvodni tekst

Produženi su rokovi za EIT programa – EIT Jumpstarter i EIT Health Starship

Sveučilište u Zagrebu je postalo EIT Health Hub za Hrvatsku i želim povezati naše profesionalce i studente, startup timove i tvrtke s dostupnim programima EIT Health-a za razvoj poslovanja i jačanje inovacijske zajednice.

Za studente i profesionalce koji su zainteresirani za područje zdravlja nedavno je otvoren poziv za Innovation Fellowship program StarShip.

Program StarShip omogućuje motiviranim pojedincima da se kao dio interdisciplinarnih međunarodnih timova i uz edukaciju u razvoju inovacija angažiraju na rješavanju problema koje su identificirale vodeće tvrtke u području. Za prijavu je potrebno prijaviti program i poslati CV i motivacijsko pismo.

Više informacija o StarShip programu dostupno je na ovdje.

Pored toga otvoreno je i više Accelerator programa kojima je svima cilj podržati nastanak i rast poduzetničkih poduhvata vezanih uz zdravlje. Tehnološki, dobro su pokrivena i LifeScence, BioTech, MedTech i Digital Health područja.

EIT Jumpstarter – rok za prijavu produžen je na 15. ožujka 2019. godine:

· za startup timove u ranoj fazi