ODRŽANE RADIONICE

Dana 29. studenoga 2021. održana je radionica u organizaciji Ureda za projekte EFZG. Radionicu je otvorila prodekanica izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ navodeći važnost projekata za naš Fakultet, ali i pojedince. Posebno je istaknula projekt obnove od posljedica potresa kao strateški projekt Fakulteta. Prodekanica izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić prezentirala je aktivnosti na projektu COLECO čiji je voditelj od strane Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega su gospođe Zorana Barišić i Ana Butković iz Ministarstva znanosti i obrazovanja predstavile program Obzor Europa i potpore Europskog istraživačkog vijeća.

U drugom dijelu radionice, voditelj projekta SHARE Covid 19, izv. prof. dr. sc. Šime Smolić predstavio je projekt kroz izlaganje na temu "Neplanirani zdravstveni, ekonomski i socijalni učinci uslijed odluka o kontroli pandemije Covid 19: Spoznaje iz studije SHARE".

Potom su gospođa Sandre Vidović i gospodin Ivan Makovec prezenitirali aktivnosti Marie Sklodowska-Curie kroz postdoktorske stipendije, doktorske mreže i razmjene osoblja.

Radionicu je zaključila prodekanica izv. prof. dr. sc. Kosjenka Dumančić pozivom svih zainteresiranih na prijavu novih projektnih prijedloga i uključivanje u postojeće o čemu su sve informacije dostupne na stranici Projekti EFZG-a.

**Potpora Europske komisije proizvodnji ove publikacije ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stavove autora i Komisija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Druga radionica Projektnoga tima Ekonomskoga fakulteta održana je 5. veljače 2019. godine pod nazivom “Mogućnosti prijave europskih projekata u visokom obrazovanju”. Prodekanica Ekonomskoga fakulteta izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ otvorila je radionicu, pozdravila sve sudionike i ukratko predstavila ciljeve Projektnoga tima Ekonomskoga fakulteta. Na radionici je sudjelovao i prodekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Oliver Kesar koji je svim sudionicima zaželio puno prijavljenih, odobrenih i provedenih projekata.

Glavna tema radionice bila je predstavljanje mogućnosti u okviru prijave projekata u visokom obrazovanju koje pruža Europska unija. Detaljno je predstavljena mogućnost prijave projekata u okviru programa Erasmus+, ključna mjera 2 (KA2) Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse odnosno Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Pored toga, mogućnosti koje pruža projekt Horizon2020 također su detaljno predstavljene sudionicima radionice, a dan je i osvrt na Odluku Ministarstva znanosti o poticanju prijava na takve projekte. Konačno, predstavljeni su i trenutno otvoreni projekti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Sudionici su dobili dodatne informacije nastavno na prvu radionicu održanu 24. siječnja 2019. godine, a koje su neophodne za pokretanje prijave određenih projekata u okviru europskih projektnih programa. Radionica je rezultirala promišljanjem o novim idejama i mogućnostima prijava na europske projekte u visokom obrazovanju odnosno na projekte sklopu programa Erasmus+.

Prva radionica Projektnoga tima Ekonomskoga fakulteta održana je 24. siječnja 2019. godine pod nazivom “Prijava projekata u okviru poziva Erasmus+ za 2019. godinu”. Dekan Ekonomskoga fakulteta prof. dr. sc. Jurica Pavičić pozdravio je sve sudionike radionice i zaželio puno uspjeha u prijavama i provođenju projekata, a pozdravnoj riječi pridružio se je i prodekan Ekonomskoga fakulteta doc. dr. sc. Božidar Jaković.


Ključna mjera 2 Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse odnosno Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih bila je osnovna tema prvoga dijela, dok je u drugom dijelu radionice osnovna ideja bila približiti mogućnosti prijave projekata u okviru Jean Monnet projekta programa Erasmus+.

Sudionici su dobili osnovne informacije nužne za pokretanje prijave određenih projekata u okviru programa Erasmus+. Radionica je rezultirala promišljanjem o novim idejama i mogućnostima prijava na projekte u sklopu navedenoga programa.